Brandweerlift opgehoogd: Alles conform EN 81-72?

BRANDWEERLIFT OPGEHOOGD: ALLES CONFORM EN 81-72?

Het betreft een zogenaamde “optop” situatie.

Een bestaande brandweerlift van 5 verdiepingen werd met 3 verdiepingen verhoogd. De 3 nieuwe verdiepingen zijn van een brandwerend voorportaal voorzien. Moet ik de 'oude' verdiepingen nu ook van een brandwerend voorportaal laten voorzien?

In de door u aangehaalde situatie is er sprake van vermenging van normen. De ‘oude’ lift is voor wat betreft het brandweergedeelte niet gebouwd conform EN 81-72. De oude norm vroeg onder andere geen brandwerende constructie op de verdiepingen. Het nieuw aangebrachte deel van de liftinstallatie is wel gebouwd conform EN 81-72. Deze norm vraagt wel een brandwerende constructie op de verdiepingen.

Het is echter niet aan de keurende instanties om te bepalen of de totale brandwerendheid van de installatie voldoende is. De plaatselijke overheid bepaalt uiteindelijk of de ‘gemengde’ constructie is te accepteren.