Deuren: Mag bij een verbouwing in plaats van een kooiafsluiting een lichtgordijn worden aangebracht?

Deuren: Mag bij een verbouwing in plaats van een kooiafsluiting een lichtgordijn worden aangebracht?

De wetgeving in Nederland stelt dat een installatie na onderhoud of verbouwing ten minste moet voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften.

De vervaardigingsvoorschriften zijn die welke golden ten tijde van de nieuwbouw van uw installatie.

 In de loop der jaren hebben de ontwikkelingen op het gebied van Arbo echter niet stilgestaan.

Ook de zorgplicht van de eigenaar heeft een belangrijke plaats gekregen.

Gevolg van de laatste 2 ontwikkelingen is, dat u als eigenaar eigenlijk niet langer de keuze kunt maken om bij een verbouwing geen kooiafsluiting aan te brengen.

U voldoet dan niet aan de zorgplicht om gebruikers en onderhoudspersoneel van de lift veiligheid te bieden welke op dit moment gebruikelijk is.

Een lichtgordijn is geen gelijkwaardige oplossing aan een kooiafsluiting.

In geval van inklemmen bij de kooidrempel zal na uitschakelen door het lichtgordijn ten gevolge van de remweg toch aanzienlijke lichamelijke schade kunnen ontstaan.