Veiligheidskeuringgevelonderhouds- installaties

Zekerheid over veiligheid van gevelonderhoudsinstallaties

Bij gevelonderhoudsinstallaties, hangladders, hangsteigers is veiligheid cruciaal. Kies voor certificering door het Liftinstituut.

Bij het reinigen en onderhouden van grote gevels is een veilige gevelonderhoudsinstallatie onmisbaar. Steeds meer eigenaren, beheerders en verhuurders van gondelinstallaties, permanente hangladders, verplaatsbare hangsteigers realiseren zich dat. Ze laten hun gevelonderhoudsinstallaties dan ook jaarlijks certificeren door het Liftinstituut.

Keuring gevelonderhoudsinstallatie beperkt risico's

Zij doen dat niet alleen omdat het een onlosmakelijk onderdeel is van een goed arbobeleid of vanwege de plaatselijke keuringsplicht. Zij doen het vooral, omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van de mensen die ermee moeten werken. En om calamiteiten, negatieve publiciteit en grote financiële risico’s te voorkomen.

Meer informatie over de keuring gevelonderhoudsinstallatie

Wilt u een veiligheidskeuring voor uw gevelonderhoudsinstallatie bij het Liftinstituut aanvragen? Of wilt u eerst meer informatie of een offerte?

Een objectieve blik

Het Liftinstituut keurt en certificeert uw installatie voor gevelonderhoud op basis van de wettelijke veiligheidseisen (norm EN 1808) of, bij oudere installaties, op basis van de door de Arbeidsinspectie  geaccepteerde (veiligheids)eisen. Na de keuring ontvangt u een schriftelijke rapportage. Bij goedkeuring geeft de Liftinstituut-inspecteur een certificaat af en brengt hij een keurmerk aan.