Gevelonderhoud: Is lassen aan een gevelonderhoudsinstallatie toegestaan in verband met de CE-markering?

Gevelonderhoud: Is lassen aan een gevelonderhoudsinstallatie toegestaan in verband met de CE-markering?

Een takel heeft in het kader van de Europese wetgeving een aan de Richtlijn machines gekoppelde conformiteitverklaring.

Deze verklaring is opgesteld aan de hand van alle technische gegevens. Hieronder zijn, zeker bij takels de materiaaleigenschappen van belang.

Op het moment dat er aan het materiaal wordt gelast, veranderen de eigenschappen en voldoet de installatie wellicht niet meer aan de primaire eisen van de Richtlijn machines.

Zonder beproeving door een aangewezen materiaalbeproevingslaboratorium is geen uitspraak te doen over het al dan niet veilig te gebruiken zijn van de takel.

De leverancier stelt terecht dat door lassen de CE verklaring niet meer geldig is en dat de leverancier niet meer kan instaan voor veilig gebruik.