Directies VLR en NLB staan stil bij ‘fysieke belasting werknemers’

In kader van de week voor veilig en gezond werken deed de 5xbeter-truc de bouwlocatie “De Orion” te Amersfoort aan. Hier werden met name directieleden van bij VLR en NLB aangesloten liftbedrijven en ontvangen om samen met hen stil te staan bij de fysieke belasting van de medewerkers tijdens de installatie van liften.
14-06-2013

De bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van werkgevers en werknemers in het Nederlandse mkb-metaal en de metalektro. Op woensdag 5 juni stond de 5xbeter-truck op de bouwlocatie ‘De Orion’ te Amersfoort. Tijdens een vroege-ochtendsessie werd op interactieve wijze aandacht geschonken aan fysieke belasting en de Verbetercheck Fysieke belasting. Dat alles op de praktijklocatie: duidelijker kon het thema niet gekoppeld worden aan de praktijk. Het programma werd afgesloten met een rondleiding op de bouwplaats door de bouwers van de liften: KONE.

Aandacht

Uit de bijeenkomst bleek dat fysieke belasting bij de bij VLR en NLB aangesloten bedrijven al veel aandacht krijgt. Ruim 90% van de aanwezige bedrijven gaf aan dat het werkt met oplossingen die de medewerkers zelf aandragen om fysieke belasting te verminderen. Bijna 80% van de bedrijven vond dat er minimaal 1 x per jaar voorgelicht moet worden over de risico’s van fysieke belasting, terwijl 1 x per twee jaar wettelijk verplicht is.

Knelpunt

De aanwezigen gaven aan dat de fysieke belasting het grootst is bij het transport naar de liftschacht. Tijdens het bouwen zelf helpen procedures en hulpmiddelen voldoende. Joop Lakeman, directeur Lakeman Liften en voorzitter NLB benoemde het grootste knelpunt: de steeds wisselende omstandigheden op de bouwplaats. “de omstandigheden wisselen sterk per locatie en op locatie soms ook per dag. Goed overleg voor en tijdens de bouw helpt.”

Een uitgebreider verslag, inclusief een verslag van het bezoek aan de bouwplaats vindt u in Liftinstituut magazine 319