Geactualiseerde 'Blauwe Gids' verschenen

Werd de 'Blauwe Gids' - met de richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU - in 2000 voor het eerst gepubliceerd, nu in 2016 is de geactualiseerde versie verschenen. Aangepast zijn onder meer de hoofdstukken over normalisatie en markttoezicht. Nieuw is ook de informatie over de verplichtingen van de marktdeelnemers, en over accreditatie.
21-10-2016

Geactualiseerde richtlijnen 
De Gids voor de tenuitvoerlegging van de richtlijnen die op basis van de nieuwe aanpak en de globale aanpak tot stand zijn gekomen, (de „Blauwe Gids”) werd in 2000 gepubliceerd en is nu geactualiseerd. Actualisering was nodig om nieuwe ontwikkelingen in aanmerking te nemen en om te zorgen dat een zo breed mogelijke eensgezindheid bestaat over de tenuitvoerlegging van het nieuwe wetgevingskader (NWK) voor het in de handel brengen van producten. Deze nieuwe versie van de gids bouwt daarom voort op de vorige editie, maar bevat nieuwe hoofdstukken (bijvoorbeeld over de verplichtingen van marktdeelnemers en over accreditatie), en geheel herziene hoofdstukken (zoals die over normalisatie of markttoezicht). De gids heeft ook een nieuwe titel gekregen.

Beter inzicht
Deze 'Blauwe Gids' moet bijdragen aan een beter inzicht in de productvoorschriften van de EU en aan meer uniformiteit en samenhang in de toepassing daarvan in verschillende sectoren en in de interne markt als geheel. De gids is bestemd voor de lidstaten en voor anderen die op de hoogte moeten zijn van de bepalingen die het vrije verkeer van goederen waarborgen, en die een hoog niveau van bescherming in de hele Unie garanderen (zoals brancheorganisaties, consumentenorganisaties, normalisatie-instituten, fabrikanten, importeurs, distributeurs, conformiteitsbeoordelingsinstanties en vakbonden). Het document is uitsluitend bedoeld als leidraad — alleen de tekst van het harmonisatiebesluit van de Unie zelf is rechtsgeldig.

> Bekijk hier de Blauwe Gids 2016