Inspectie SZW start vervolgonderzoek onafhankelijkheid keuringsinstanties

Inspectie SZW is gestart met een vervolgonderzoek naar de onafhankelijkheid van keuringsinstanties die liftkeuringen verrichten. Dit in het licht van de grootschalige contracten.
30-05-2013

Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van Kamervragen bij de presentatie van de rapportage over het eerste onderzoek dat in 2010-2011 werd uitgevoerd. Enerzijds wordt in het vervolgonderzoek gekeken of keuringsinstanties die in de onderzoeksrapportage in 2012 als onvoldoende onafhankelijk werden bestempeld, voldoende maatregelen hebben genomen om hun onafhankelijkheid alsnog te borgen. Anderzijds wordt gekeken naar de onafhankelijkheid tijdens de afzonderlijke liftkeuringen. Daarvoor zullen keuringen worden bijgewoond, dossiers worden bestudeerd en wordt er een enquête gehouden onder de liftinspecteurs.

Rapportage onderzoek onafhankelijkheid najaar 2013

Minster Assher (SZW) heeft de Tweede kamer tijdens het Arbeids Omstandigheden (AO) overleg op 23 mei toegezegd dat hij de rapportage van dit vervolgonderzoek dit najaar naar de kamer stuurt. De minister gaf aan zelf veel waarde te hechten aan de uitkomsten van het onderzoek.