Interlift 2013 opnieuw ontmoetingsplek voor internationale liftenbranche

Van over de hele wereld komen mensen naar Interlift om elkaar te ontmoeten, om nieuwe ontwikkelingen te zien en om inspiratie op te doen. Ook nu was dat het geval. Al waren er, mogelijk door het islamitische offerfeest, wat minder bezoekers uit het Midden-Oosten. Nieuwe ontwikkelingen waren er, maar het betrof dan steeds verbeteringen in details. Signaleringssystemen, moderniseringspakketten voor deuren, verbeteringen in spreek-luisterverbindingen in combinatie met bewaken op afstand. En vangen die eenvoudiger lossen, nodig omdat aandrijvingen steeds minder over hebben. Het moet allemaal immers goedkoper. Meer over de innovaties leest u in de volgende Liftinstituut Magazine.
21-10-2013

Duurzaamheid

De borden waarmee de duurzaamheid van producten worden aangeprezen waren er veel minder. Met uitzondering van de hydrauliekleveranciers, die vechten voor behoud van marktaandeel. En ook stappen maken, waar het om verminderen van energieverbruik gaat. Wel wordt alles lichter, in de strijd om producten goedkoper te maken. Dat betekent een kortere levensduur en dus helemaal geen duurzaamheid.

 

Nederland goed vertegenwoordigd

Nederland was goed vertegenwoordigd waar het ging om innovaties. IP liften was één van de weinige leveranciers met een goederenlift. En ook nog een hele goede. RECO Special Products toonde de tijdelijke lift en Mulder Montage toonde toepassingen van het Light Speed systeem. Dit is een glasvezelkabel waarvan de verandering van de lichtbreking bij minimale vervorming tot een uitgangssignaal leidt. Door het toe te passen in sokkelbeplating wordt voetbeklemming aan de zijkant van de treden voorkomen. Door het op de achterzijde van bestaande liftdeuren aan te brengen wordt beklemming van (kinder)handen voorkomen. Modusystem uit Oosterhout kreeg veel belangstelling voor de programmeertool Modutool, een universeel programmeerapparaat voor liftbesturingen.

Liftinstituut op Interlift 2013

Ook het Liftinstituut mocht zich verheugen in veel belangstelling. Die kwam van fabrikanten van liftcomponenten over de hele wereld. Het keurmerk van het Liftinstituut is inmiddels net zo gerespecteerd als dat van TÜV. Waarbij Liftinstituut dezelfde of meer deskundigheid inbrengt en veel hoger scoort waar het gaat om flexibiliteit en begeleiding. Overal op de beurs toonden fabrikanten met bordjes en certificaten trots hun door het Liftinstituut gecertificeerde producten. Ook voor de Liftinstituut-trainingen was prima belangstelling. E-learning spreekt aan voor monteuropleidingen, vanwege de beperkt beschikbare budgetten en de moeite die het kost om mensen daarvoor bij elkaar te brengen.

Meer info?

In het volgende Liftinstituut Magazine vindt u een uitgebreid verslag van Interlift 2013.