Lifteigenaren en -beheerders wisselen kennis uit tijdens Liftinstituut-ontbijtsessies

Op woensdag 20 mei vond de tweede Liftinstituut-ontbijtsessie over contractmanagement en VIP-keuringsmanagement plaats. In een kleine groep wisselden gebouwbeheerders kennis uit over hoe zij liftbeheer organiseren. Conclusie: steeds vaker wordt liftonderhoud aanbesteed aan liftbedrijven die niet primair op prijs maar veel meer op basis van kwaliteit en partnership zijn geselecteerd. De onderhoudscheck, onderdeel van de VIP-keuringsbundel van het Liftinstituut, helpt daarbij.
22-05-2015

Jorg Kroes van Patrimonium woonservice in Veenendaal verwoordde het zo: “Onze eerste onderhoudsaanbesteding was alleen gebaseerd op prijs. Bij de recente aanbesteding hebben we veel meer factoren meegewogen. We willen geen gedoe. Liftstoringen en stilstand geven dat. Dus willen we het aan de voorkant goed regelen, zodat de continuïteit echt gewaarborgd kan worden door de onderhoudsfirma.”

Aanbesteding liftonderhoud Havensteder
Kroes sloot daarmee aan op Henk Hartman, accountmanager onderhoudscontracten bij Woningcorporatie Havensteder in Rotterdam. Tijdens zijn presentatie over contractmanagement binnen Havensteder had Hartman namelijk uitgelegd dat zijn corporatie bedrijven voor de onderhoudsaanbesteding selecteert op basis van kwaliteit en bereidheid tot samenwerken. Uiteindelijk ging Havensteder met drie bedrijven om tafel: Kone, SkyLift en ThyssenKrupp Liften. Voorwaarden in de samenwerking: transparantie, bereidheid om onderling samen te werken en werken aan continue verbetering.

Inzicht in winstmarge onderhoudsbedrijf
Niet alleen het onderhoud, de reparaties en het verhelpen van storingen moest deel uitmaken van de contractafspraken, maar ook planmatig onderhoud. Hartman: “Bij de transparantie horen open begrotingen en openheid over winstmarges, waarbij we van het liftbedrijf vragen om bij een hoge winstmarge een deel ervan te investeren in de liften. Niet alles natuurlijk, want er moet ook een financiële prikkel zijn voor efficiënt werken.”

De door het liftbedrijf te leveren prestatie hangt mede af van de aard van het gebruik van de betreffende lift. Voor een hoog serviceniveau is een snelle actie essentieel. “Daarom wilden we een goed werkende en gecontroleerde spreek-luisterverbinding. Dat is belangrijk, ook naar de bewoners toe.” Havensteder koos voor een spreek-luisteroplossing van Elseco.

Onafhankelijke keuring
Havensteder koos bewust voor de VIP-keuring van het Liftinstituut. Hartman: “We zagen dat de monteur ter plekke herstelwerk deed en ook bij keuringsassistentie een onderhoudsbeurt afschreef. Dat maskeert onze prestatie-eis aan de firma en dat willen we niet. Verder is de VIP-keuring volledig onafhankelijk, omdat de monteur niet in de gelegenheid is de inspecteur te beïnvloeden. En de onderhoudscheck levert aanvullend waardevolle informatie over de prestaties van de contractpartijen.”

Ingrijpen in bedrijfsvoering liftbedrijf
Jan Zantinga van VvE-beheerder Metea vond het opvallend dat Havensteder zoveel ruimte vond om in te grijpen in de bedrijfsvoering van de liftbedrijven en verwachtte dat daar wel langlopende contractafspraken tegenover stonden, Maar dat bleek niet het geval. Hartman gaf aan dat de contracten een looptijd van een jaar hebben en dat Havensteder op elk moment dat het niet werkt, de stekker eruit mag trekken. Wel gaf hij aan te mikken op een langetermijnrelatie. (Een uitgebreid interview met Henk Hartman over dit onderwerp vindt u in Liftinstituut Magazine 319, september 2013.)

Ook deelnemen aan één van de VIP-ontbijtsessies over contract- en keuringsmanagement?
Neem contact op met uw accountmanager van het Liftinstituut.