Liftinstituut deelde kennis over duurzame liften tijdens ECOBOUW

Cobouw, de Architect en Vastgoedmarkt organiseerden in de derde week van september het kennisevent Ecobouw. Ook het Liftinstituut was erbij. Op verschillende plaatsen op de beursvloer was een podium ingericht waarop personen, bedrijven en instellingen konden vertellen over hun producten, meningen en idealen. Teveel om op te noemen. Samenvattend kan wel gesteld worden dat de eigenaar de energietransitie, de omschakeling naar duurzaamheid, op gang moet brengen. Doelstellingen vanuit afspraken en convenanten tussen overheid en brancheorganisaties zijn mooi, maar de echte investeringen moeten vanuit het bedrijfsleven en met name van de gebouweigenaren komen.
23-09-2013

Veel seminars en discussie tijdens Ecobouw. Ed Nijpels in het slotdebat: “Duidelijk is wel dat we qua duurzame ontwikkelingen achterblijven in Nederland. Duitsland zegt: ‘we gaan het doen’. Nederland: ‘zullen we het wel doen’.”

 

Energiegebruik lift niet alleen bepalend voor duurzaamheid

Ook het Liftinstituut leverde een bijdrage met een presentatie over praktijkervaringen rond ontwerp en realisatie van energiezuinige liften. Kernboodschap was eigenlijk dat een zo laag mogelijk energiegebruik van de lift zelf niet alleen bepalend is, waar het gaat om duurzaamheid. Al focust iedereen daar wel op, omdat besparing in energiegebruik zich snel laat vertalen in geld. Geld dat je terugverdient door wat extra’s uit te geven voor een energiezuinige lift. Met voorbeelden werd getoond dat juist de randvoorzieningen rondom de lift, zoals verwarming en ventilatie mede bepalend zijn. En de kwaliteit van onderdelen en onderhoud. Verder werd de meetmethodiek voor de energie labeling op basis van de norm VDI 4707:1 toegelicht.

 

BREEAM

Toegelicht werd ook aan welke voorwaarden je moet voldoen om punten te kunnen behalen in BREEAM, de duurzaamheid meetmethodiek voor gebouwen. Een aantal voorwaarden noemen we even: een onderbouwd liftenplan, energieterugwinning en een energiezuinige aandrijving ( specifieke energiegebruik tijdens rijden, zoals bepaald volgens VDI4707-1, lager is dan 1,26 mWh/(kg*m). Wilt u meer weten over de lezing van het Liftinstituut? Vraag dan de hand-outs aan via info@liftinstituut.nl

 

Liftinstituut stand

Niet alleen als spreker, maar ook op de beursvloer was het Liftinstituut present. De meeste belangstelling ging uit naar de vertaling van de BREEAM eisen naar lifteisen en de manier waarop het Liftinstituut dat meet.