Liftinstituut publiceert in NEN-uitgave over elektronische veiligheidssystemen voor liften

Elektronische veiligheidssystemen voor liften (PESSRAL) zijn sterk in opkomst. Liften kunnen hierdoor efficiënter worden gebouwd en zijn minder storingsgevoelig. Aan de veiligheid van deze elektronische systemen worden strenge eisen gesteld. Liftinstituut vervult bij de certificering ervan - nationaal en internationaal - een belangrijke rol. In MAG 1010, het vakblad voor elektrotechnici een artikel erover.
08-08-2016

Lees het volledige artikel:
Wie installeert de lift? En volgens welke eisen?"
uit Mag1010 | 03 | 2016