Liftinstituut-seminar: “Minimale kwaliteit deuren en onvoldoende onderhoud belangrijkste oorzaken liftopsluiting”

“Voorkomen is beter dan genezen.” Zo luidde één van de conclusies tijdens het Liftinstituut-seminar over liftopsluiting. Op 12 november ontmoetten de liftenbranche en lifteigenaren elkaar in de Haarlemse Philharmonie om samen tot een actieplan te komen.
23-11-2015

Op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol en gefinancierd vanuit het NIVL (Nederlands Instituut Voor Lifttechniek) onderzocht Sjoerd van Kampen de mogelijkheden om de liftopsluitingstijd te verkorten. Hij presenteerde de uitkomsten van zijn onderzoek en begon met de feiten:

• 43 liftopsluitingen per dag in Nederland
• 47.000 mensen raken per jaar opgesloten
• 42.500 uur is de totale tijd dat Nederlanders per jaar vastzitten in de lift
• 10 miljoen euro is het bedrag dat de maatschappij jaarlijks kwijt is aan liftopsluitingen

Liftdeuren vaak boosdoener
Ruim de helft van de liftstoringen, al dan niet in combinatie met het opgesloten raken van liftpassagiers, is te wijten aan het disfunctioneren van de deuren. Dit kan komen doordat de liftdeuren beschadigd zijn. Vandalisme, ruw gebruik of met de scootmobiel ertegenaan rijden kunnen daarvan oorzaken zijn. Maar het kan ook komen doordat de zwaarte van de liftdeuren niet in verhouding staat tot de mate van gebruik of tot de omgeving waarin de lift zich bevindt. Dit is onder meer een kwestie van budget merkt Nico Pieneman van Wittur op: “De keuze van een lift wordt vaak gemaakt op basis van het beschikbare budget en niet op basis van de gewenste kwaliteit.”

Seminar liftopsluitingFit for purpose
John van Vliet, technisch directeur van het Liftinstituut, concludeert onder andere dat het belang van de juiste installatie op de juiste plek, oftewel ‘fit for purpose’, veelal bemoeilijkt wordt door een gebrekkig of zelfs ontbrekend programma van eisen van de opdrachtgever. Daarbij geldt ook dat de adviseur of leverancier onvoldoende wordt gehoord dan wel vertrouwd door de aankopende aannemer. Door ervoor te zorgen dat de juiste lift op de juiste plek staat, zou volgens het onderzoek van Van Kampen het aantal storingen met 54% kunnen worden teruggedrongen. Dit komt neer op een vermindering van 23.094 uur aan opsluitingstijd.

Goed onderhoud
Liftstoringen, met als gevolg liftopsluitingen kunnen niet alleen gereduceerd worden door eerder genoemde factoren. Ook door goed onderhoud, zal het aantal liftopsluitingen afnemen. De meest ideale vorm is predictief onderhoud, waarbij het liftonderhoudsbedrijf via monitoring op afstand de staat van de liftinstallatie controleert en indien nodig het onderhoud inplant. Technisch is dat inmiddels redelijk goed mogelijk, maar het wordt nog maar mondjesmaat toegepast.

Hoe lang duurt het nog?
Wanneer iemand vastzit in de lift en alarm geslagen heeft, wil hij weten hoe lang het nog duurt, voordat hij uit de kleine ruimte bevrijd wordt. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat mensen in paniek raken. Het duurt gemiddeld ruim een uur voor een monteur ter plaatse is, weet Van Kampen te vertellen.

Eigen mensen opleiden
De meeste tijd gaat op aan aanrijdtijd: 45 minuten. De bevrijdingsactie zelf is dan binnen tien minuten voltooid. Door binnen het bedrijf, de woningcorporatie of binnen de VvE eigen mensen op te leiden kan de opsluitingstijd sterk worden bekort, zo bleek uit het onderzoek. Van ruim een uur naar 22 minuten. Voor een dergelijke opleiding kan men bij het Liftinstituut terecht.