Nieuwe Europese liftnorm EN 81-20 binnenkort van kracht

De Europese normalisatiecommissie CEN TC 10 heeft bekendgemaakt dat de nieuwe geharmoniseerde liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 - als alles volgens plan verloopt - met ingang van 20 juli 2014 worden gepubliceerd.
18-12-2013

EN 81-20 beschrijft de ontwerpeisen voor personen en goederenliften, onafhankelijk van het gebruikte aandrijfsysteem. EN 81-50 beschrijft de ontwerpregels, berekeningsmethodieken en de methoden voor onderzoek en beproeving van liftcomponenten. Niet langer zijn er gescheiden normen voor hydraulische en tractieliften. Risicoanalyses en overeenstemming met de essentiële eisen uit de Richtlijn liften zijn de uitgangspunten.

Harmonisatie van liftnormen

Verwacht wordt dat de harmonisatie van de normen in oktober 2014 plaatsvindt. Bij harmonisatie wordt officieel verklaard dat het toepassen van de EN 81-20 en EN 81-50 resulteert in een zogenaamd ‘vermoeden van overeenstemming’ met de essentiële eisen uit de Europese Richtlijn liften. Een belangrijke stap, omdat de Richtlijn liften een wet is die in Nederland is geïmplementeerd in het Warenwetbesluit liften.

Overgangstermijn van drie jaar voor EN 81-20

Er is sprake van een overgangstermijn van ruim drie jaar. Tot 31 augustus 2017 mogen er dus nog steeds liften en veiligheidscomponenten geïnstalleerd worden op basis van de norm EN 81-1/2+A3. Het betekent ook dat alle liften en alle veiligheidscomponenten met ingang van 20 juli 2017 aan de nieuwe normen moeten voldoen. Het uiteindelijke doel is dat deze norm zich ontwikkelt tot een wereldwijde standaard. En niet alleen deze norm, maar ook de eraan gerelateerde normen als bijvoorbeeld EN 81-21, EN 81-28, EN 81-58 en EN 81-70/71/72/73.

Vernieuwing liftnormen nodig

De bestaande liftnormen EN 81-1 en EN 81-2 zijn vijftien jaar oud en moeten nu echt vernieuwd worden en aangepast aan de huidige stand van de techniek. Deze update is het resultaat van onderzoek uitgevoerd door de Europese normalisatie-instituten, advies van brancheorganisaties en Notified Bodies zoals het Liftinstituut, en tachtig interpretaties van de bestaande norm EN 81-1/2+A3. Input kwam onder meer ook vanuit Amerika, Rusland, Zuid-Afrika, Australië en Aziatische landen.

Vrije ruimte voor monteur vergroot

Naast sterkere deuren en het beperken van risico’s bij zelfbevrijding is de belangrijkste vernieuwing in de norm de grotere vrije vluchtruimtes voor de monteur die erin voorgeschreven is. Vrije ruimtes zijn het laatste redmiddel als de techniek faalt.

Belangrijkste wijzigingen in de liftnorm EN 81-20 

We zetten even de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe normen ten opzichte van de EN 81-1/2+A3 op een rij:

  • ventilatie: hiervoor zijn alleen eisen opgenomen voor zover het voor de lift nodig is (verder conform plaatselijke wetgeving);
  • vrije ruimtes: meer mensen op kooidak; meer vrije ruimte voorzien;
  • overbruggen veiligheidslijn: speciale hulpmiddelen nodig, extra signalering;
  • inspectiebesturing: ook in de put, meerdere snelheden, afhankelijk van risico;
  • deuren: sterker en pendelproef, in verband met sterkte, en uitbreekbeveiliging vereist;
  • noodverlichting: 1 lux in plaats van 1 Watt;
  • ophanging: verwijzing naar nieuwe norm draagmiddelen en beveiliging tegen ‘takelen’ voorzien.