Nieuwe Richtlijn liften: aanwijzing Liftinstituut als Notified Body vernieuwd

Inspectie SZW heeft de Notified Body-aanwijzing van het Liftinstituut vernieuwd op grond van het Warenwetbesluit liften 2016. De nieuwe aanwijzing is gebaseerd op de door het Liftinstituut verkregen uitbreiding van de accreditatiescope op de nieuwe Liftenrichtlijn 2014/33/EU (zie www.rva.nl).
04-04-2016

De nieuwe aanwijzing maakt het ons mogelijk om onze Notified Body-activiteiten, zoals de eindcontroles, eenheidskeuringen en productcertificatie voor liften te blijven voortzetten als op 20 april a.s. de nieuwe Liftenrichtlijn 2014/33/EU en het Warenwetbesluit liften 2016 van kracht worden. Zo is het Liftinstituut op tijd klaar voor de toekomst! 

Conformiteitsbeoordelingsinstantie
In de aanwijzing wordt gesproken over het Liftinstituut als conformiteitsbeoordelingsinstantie. Een EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie is in het Warenwetbesluit liften 2016 de officiële benaming voor een Notified Body.

Staatscourant
Op 30 maart 2016 zijn de aanwijzingen van het Liftinstituut als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie in het kader van het Warenwetbesluit liften 2016 gepubliceerd in de Staatscourant - onder nummer 2016-0000038870. Liftinstituut B.V. wordt aangewezen als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie die bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

  • EU-typeonderzoek voor liften en veiligheidscomponenten voor liften (module B), overeenkomstig bijlage IV, deel B van de richtlijn en artikel 10, eerste lid van het besluit
  • EU-typeonderzoek (module B), overeenkomstig bijlage IV deel A van de richtlijn en artikel 10, eerste lid van het besluit
  • Conformiteit met het type en steekproeven (module C2), overeenkomstig bijlage IX van de richtlijn en artikel 10, eerste lid van het besluit
  • Het afgeven, weigeren, schorsen of intrekken van verklaringen in verband met de werkzaamheden, genoemd onder a, b en c.

Onder nummer 2016-0000038869 wordt Liftinstituut B.V. aangewezen als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie die bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

  • Conformiteit op basis van eenheidskeuring voor liften (module G), overeenkomstig bijlage VIII van de richtlijn en artikel 10, eerste lid van het besluit
  • Het uitvoeren van eindcontroles voor liften, overeenkomstig bijlage V van de richtlijn en artikel 10, eerste lid van het besluit
  • Het afgeven, weigeren, schorsen of intrekken van verklaringen in verband met de werkzaamheden, genoemd onder a en b.