Nieuws

Liftinstituut Holding B.V. neemt Veturo over

30-10-2017
Per 1 januari 2017 neemt Liftinstituut Holding B.V. met terugwerkende kracht 100% van de aandelen van Veturo B.V. over. Hiermee wordt een tweede A-label voor periodieke keuringen toegevoegd aan de entiteit waar Liftinstituut BV, Liftinstituut Solutions, Eurlicon en LiftAcademy onderdeel van zijn.

Extra controle remwerking tijdens periodieke liftkeuring van start

11-10-2017
Voortschrijdend inzicht geeft aan dat bij liften van vóór 2012 met een geregelde aandrijving én bij liften waar op enig moment de aandrijving gemoderniseerd is met een snelheidsregeling, een verminderde of falende werking van de rem zich niet of onvoldoende openbaart. Dit kan uiteindelijk en plotseling leiden tot een ongecontroleerde beweging van de lift. Keuringsinstanties starten daarom met een aanvullende controle hierop tijdens de periodieke keuring.

Gebruik lift bij brand kan, zij het onder voorwaarden

30-09-2017
René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, stelt in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken: “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”.

Nieuwbouwkeuringen vanaf 1 september alléén op basis van EN 81-20

17-08-2017
De overgangstermijn naar de nieuwe liftnorm EN 81-20 loopt op 31 augustus 2017 af. Dus de mogelijkheid om liften op te leveren die gebouwd zijn op basis van de ‘oude’ norm EN 81-1/2:A3, eindigt op 31 augustus 2017. Na die datum kunnen er ook geen nieuwbouwkeuringen onder de ‘oude’ norm worden uitgevoerd. Dus geen eindcontroles of ingebruiknamekeuringen. We vragen de liftinstallateurs hierbij, mogelijk ten overvloede, deze keuringen ook niet meer aan te vragen.

Liftinstituut constateert veiligheidsrisico bij remmen van liften ouder dan 5 jaar

29-06-2017
Voortschrijdend inzicht geeft aan dat met name bij oudere liften die op een later moment van een snelheidsregeling zijn voorzien, een verminderde of falende werking van de remmen niet of onvoldoende wordt gedetecteerd. Wat kan leiden tot een ongecontroleerde beweging van de lift. Dit kan ook aan de orde zijn bij liften ouder dan vijf jaar die oorspronkelijk al zijn voorzien van een snelheidsregeling. De kans dat dit gebeurt is klein, maar als dit gebeurt kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Pagina's