Nieuws

Interlift 2013 opnieuw ontmoetingsplek voor internationale liftenbranche

21-10-2013
Van over de hele wereld komen mensen naar Interlift om elkaar te ontmoeten, om nieuwe ontwikkelingen te zien en om inspiratie op te doen. Ook nu was dat het geval. Al waren er, mogelijk door het islamitische offerfeest, wat minder bezoekers uit het Midden-Oosten. Nieuwe ontwikkelingen waren er, maar het betrof dan steeds verbeteringen in details. Signaleringssystemen, moderniseringspakketten voor deuren, verbeteringen in spreek-luisterverbindingen in combinatie met bewaken op afstand. En vangen die eenvoudiger lossen, nodig omdat aandrijvingen steeds minder over hebben. Het moet allemaal immers goedkoper. Meer over de innovaties leest u in de volgende Liftinstituut Magazine.

Opleiding 'bevrijden opgesloten liftpassagiers' nu ook via e-learning

14-10-2013
Dagelijks zitten er in Nederland minimaal 125 mensen vast in een lift. Een hoog aantal, waar niet iedere liftpassagier over nadenkt voor hij of zij de lift in stapt. Als lifteigenaar of beheerder wil je het aantal storingen graag zo laag mogelijk houden. Maar wat als die lift toch stil komt te staan met passagiers erin?

Liftinstituut deelde kennis over duurzame liften tijdens ECOBOUW

23-09-2013
Cobouw, de Architect en Vastgoedmarkt organiseerden in de derde week van september het kennisevent Ecobouw. Ook het Liftinstituut was erbij. Op verschillende plaatsen op de beursvloer was een podium ingericht waarop personen, bedrijven en instellingen konden vertellen over hun producten, meningen en idealen. Teveel om op te noemen. Samenvattend kan wel gesteld worden dat de eigenaar de energietransitie, de omschakeling naar duurzaamheid, op gang moet brengen. Doelstellingen vanuit afspraken en convenanten tussen overheid en brancheorganisaties zijn mooi, maar de echte investeringen moeten vanuit het bedrijfsleven en met name van de gebouweigenaren komen.

Webportal Liftinstituut uitgebreider en gebruikersvriendelijker

18-09-2013
Sinds 2010 heeft het Liftinstituut een webportal waarmee klanten elektronisch rechtstreeks toegang hebben tot hun keuringsdocumenten. De informatie op dit portal is inmiddels uitgebreid en gebruikersvriendelijker geworden. Ook is de informatie nu toegankelijker.

Liftinstituut aanwezig tijdens Ecobouw, onderdeel van Dutch Green Building Week

20-08-2013
Van 17 t/m 19 september 2013 staat het Liftinstituut als spreker op Ecobouw: het kennisevent voor duurzaam bouwen.

Pagina's