Nieuws

Het Liftinstituut stapt over op digitaal: uw e-mailadres doorgeven

08-06-2016
Vanaf 1 juli 2016 verstuurt Liftinstituut alle rapporten, certificaten, aankondigingen en facturen per e-mail. Zo zijn klanten sneller op de hoogte van belangrijke informatie. Ook draagt digitale verzending bij aan een duurzamere manier van werken: er komt geen papier meer aan te pas en er is geen transport nodig.

Woningstichting Patrimonium en Lakeman Liften winnen Liftinstituut Safety Award 2015

15-04-2016
Ludo Kobes, hoofd onderhoud van Christelijke Woningstichting Patrimonium in Groningen, nam onlangs de Liftinstituut Safety Award 2015 voor lifteigenaren in ontvangst. De Award wordt sinds 2012 jaarlijks uitgereikt aan de beheerder of eigenaar van liftinstallaties waar tijdens de liftkeuringen de minste tekortkomingen worden vastgesteld. Ook voor liftonderhoudsbedrijven is er nu een Safety Award. Die ging naar Lakeman Liften te Katwijk.

Nieuwe Richtlijn liften: aanwijzing Liftinstituut als Notified Body vernieuwd

04-04-2016
Inspectie SZW heeft de Notified Body-aanwijzing van het Liftinstituut vernieuwd op grond van het Warenwetbesluit liften 2016. De nieuwe aanwijzing is gebaseerd op de door het Liftinstituut verkregen uitbreiding van de accreditatiescope op de nieuwe Liftenrichtlijn 2014/33/EU (zie www.rva.nl).

Ministerie BZK bereidde zich voor op vragen over gebruik lift bij brand

18-03-2016
In de voorbereiding naar het overleg op 16 maart 2016 van toenmalig minister Blok met de Tweede Kamer werd verwacht dat rond brandveiligheid en ouderen de vraag aan de orde zou komen of een lift ingezet kan worden tijdens brand in gebouwen. De indruk bestond dat regelgeving zou zorgen voor belemmeringen bij het verbeteren van de brandveiligheid. De vraag werd niet gesteld. Zou de vraag wel zijn gesteld, dan had het antwoord als volgt geluid:

Nieuwe directie Liftinstituut

07-01-2016
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft Marco Waagmeester en John van Vliet benoemd tot statutaire directie van het Liftinstituut. Waagmeester en Van Vliet namen de directievoering al waar sinds de ziekte en het overlijden van algemeen directeur Bas Mulder.

Pagina's