NLB organiseert liftmonteursopleiding met ROVC

Er is er een nieuwe opleiding voor liftmonteurs in de maak. De opleiding wordt in nauwe samenspraak met de NLB ontwikkeld door opleidingscentrum ROVC te Ede. Het is de bedoeling dat de opleiding dit najaar al van start gaat. Tijdens een extra NLB-ledenvergadering (zie foto) zegden alle aanwezige NLB-leden hun deelname toe aan deze liftmonteursopleiding ‘nieuwe stijl’.
04-07-2015

Het opleidingstraject richt zich op de beroepsopleiding mechatronica die bestaat uit een aantal cursussen die door ROVC verzorgd worden (onder andere elektrisch schakelen, industriële automatisering, onderhoudstechniek, basis elektronica etc.). Tenslotte wordt aan dit programma de (van de SOL-modules afgeleide) cursus lifttechniek* toegevoegd. 

Volledige opleiding of bijscholing
Er kan voor worden gekozen deze beroepsopleiding volledig te doorlopen, zodat aan het einde van de rit – indien ook beroepspraktijkvormingsopdrachten (BPV) zijn gedaan – afgesloten wordt met een MBO-3 diploma. Ook kunnen in het kader van bijscholing enkele modules hieruit worden gevolgd, als het MBO-3 diploma niet het uiteindelijke doel is.

De opleiding is gebaseerd op klassikaal onderwijs: tien maal per jaar klassikaal onderwijs op vrijdag en zaterdag gedurende drie jaar. Op vrijdag volgt de deelnemer óf theorieles bij het NLB in Nieuwegein óf praktijkles bij het ROVC in Ede. De zaterdag is overwegend praktisch ingericht bij een deelnemend liftbedrijf. De cursus en met name de zaterdagen zijn praktijkgericht.

Laatste kans
“Weliswaar hebben enkele grote liftbedrijven eigen opleidingen, maar als we deze kans niet aangrijpen, verliest de branche de laatste mogelijkheid om gezamenlijk monteurs op te leiden. Dat mag niet gebeuren”, legt NLB-voorzitter Joop Lakeman uit. “Goed opgeleide monteurs zijn in ieders belang. Niet alleen in het belang van de liftbedrijven, maar juist ook in het belang van hun klanten, de lifteigenaren.”

NLB-branchemanager Gerwin Klok, die een belangrijke rol speelt bij dit initiatief, vult aan: “Binnen de NLB, maar ook breder binnen onze branche is veiligheid belangrijk. En daar horen goed opgeleide mensen bij. Om die reden vervullen we vanuit de Metaalunie, waarvan de NLB deel uitmaakt, een actieve, faciliterende rol.”

Meerledige doelstelling
Het nu ontworpen programma heeft een meerledige doelstelling:

  • het bieden van een complete rijkserkende MBO-opleiding liftenmonteur, speciaal bedoeld voor nieuw instromend personeel bij de liftbedrijven; denk aan net gediplomeerde VMBO’ers of mensen met een andere technische MBO-opleiding; 
  • mogelijkheid tot deelname aan losse modules als bijvoorbeeld elektrisch schakelen, storing zoeken, automatisering, bussystemen, ‘ambassadeur zijn’ etc.; 
  • mogelijkheid tot deelname aan specifieke veiligheidscursussen als VCA en NEN 3140, inclusief de hierbij behorende herhalingsmodules, gericht op het behouden van het persoonsgebonden certificaat; deze zgn. veiligheidtweedaagse wordt jaarlijks in januari gedraaid om de verwachte vraag vanuit de branche aan te kunnen.

Joop LakemanStart september 2015
Gezien de brede steun voor dit initiatief tijdens de extra NLB-ledenvergadering op woensdag 1 juli verwacht Klok in september 2015 te kunnen starten. Ook VLR-leden waren ervoor uitgenodigd. Astralift gaf eraan gehoor en reageerde positief op de plannen. Klok: “NLB en ROVC hebben al veel voorwerk gedaan en acht leden hebben nu al aangegeven mee te doen. Verder verwacht ik ook deelname aan dit programma van enkele grotere, maar ook bij de VLR aangesloten liftbedrijven. Iedereen is welkom, dus ook liftbedrijven die niet bij VLR of NLB zijn aangesloten.”

Op de foto NLB-voorzitter Joop Lakeman: ”Als we deze kans niet aangrijpen verliest de branche de laatste mogelijkheid om gezamenlijk monteurs op te leiden.” 

 

 

* ROVC is op dit moment bezig met de ontwikkeling van de cursus lifttechniek. Dit is een cursus gericht op de servicemonteurs van liftbedrijven. Deze cursus beslaat 10 cursusdagen en is praktijkgericht van aard. De ontwikkeling van de inhoud van deze cursus gebeurt samen met allerlei mensen uit het bedrijfsleven. Ervaren liftmonteurs uit de praktijk schrijven mee aan het lesmateriaal. Basis is het door SOL (Stichting Opleiding Lifttechniek) destijds ontwikkelde lesmateriaal. Tenslotte is er een vakgroep én een onafhankelijke examencommissie bestaande uit diverse experts uit de volledige breedte van de branche die de kwaliteitsborging en continuïteit bewaken.