Op 24 juni vertelt het Liftinstituut alles over de nieuwe lift-regelgeving

In april heeft het Europees Parlement de nieuwe Richtlijn liften aangenomen. In juli worden hoogstwaarschijnlijk de vastgestelde liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 gepubliceerd. Kortom, hoog tijd om onze relaties bij te praten. Eén van de redenen is dat we daarmee onze rol als opinion leader willen versterken.
14-05-2014

Tijdens de voorlichtingsmiddag geven onze deskundigen antwoord op vragen als:

  • Wat betekenen de Europese voorschriften voor de Nederlandse liftenbranche?
  • In hoeverre veranderen de veiligheidseisen?
  • Blijven certificaten voor EG-type onderzoek geldig?
  • Snel overstappen op de nieuwe norm – handig of onverstandig?

 

Naast de Europese liftvoorschriften gaan we in op het thema ‘implementatie van veiligheidsverhogende maatregelen bij bestaande liften’. Hebben de V.O.K.-checklist en de de twee normen om bestaande liften en roltrappen veiliger te maken nut gehad? 

De voorlichtingsmiddag vindt plaats in de Expo in Houten.

Wil je meer weten over het evenement? Kijk dan op www.liftinstituutworkshops.nl/normen

Deze middag organiseren wij met name voor liftbedrijven, adviesbureaus, keuringsinstanties, brancheorganisaties en medewerkers van Ministerie SZW en Inspectie SZW.

 Mogelijk volgt er dit najaar een bijeenkomst voor lifteigenaren.