Veel liftbedrijven leveren nu al op conform nieuwe liftnorm EN 81-20

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Europese norm voor liften, de EN 81-20, is afgesproken dat naast deze nieuwe norm ook de oude nog ongeveer drie jaar toegepast mag worden. De overgangstermijn, dus de mogelijkheid om liften op te leveren die gebouwd zijn op basis van de ‘oude’ norm EN 81-1/2:A3, eindigt op 31 augustus 2017. De meeste liftfabrikanten hebben de gegeven tijd goed gebruikt om hun fabricageprocessen in te richten op productie van personenliften conform de EN 81-20. Inmiddels leveren zij ook al volop op basis van de nieuwe norm.
20-06-2017

31 augustus harde datum

In het verleden gebeurde het wel eens dat een overgangstermijn werd opgerekt om knelpunten - bijvoorbeeld door grote vertragingen bij bouwprojecten – op te lossen. Vanwege vragen vanuit de markt hierover heeft Liftinstituut onder andere tijdens internationaal overleg van Notified Bodies navraag gedaan. Daarbij is vanuit de Europese Commissie meegegeven dat 31 augustus 2017 een harde datum is, gezien de lange overgangstermijn en gezien het feit dat dit altijd helder en consequent gecommuniceerd is naar de markt.

Op tijd

Heeft u een project waarbij het spannend kan worden? Dan is het goed om te weten dat Liftinstituut geen ruimte heeft om na 31 augustus 2017 eindcontroles of ingebruiknamekeuringen te verrichten op basis van de EN 81-1/2:A3. Zorg dus dat de ‘nieuwbouwkeuring' van liften op basis van deze norm voor 31 augustus kan plaatsvinden.

Meer informatie?

Lees het artikel:

Ook deze artikelen bevatten mogelijk interessante informatie voor u.