Vervolgonderzoek onafhankelijkheid keurders afgerond

Inspectie SZW heeft het vervolgonderzoek naar de onafhankelijkheid van keuringsinstanties afgerond. Daarbij werd ook gekeken naar mogelijke beïnvloeding van de inspecteur tijdens de keuring. Om de keuring zelf zo onafhankelijk mogelijk te laten zijn, kiezen eigenaren intussen in toenemende mate voor onafhankelijke assistentie bij de keuring.
18-12-2013

Het vervolgonderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van Kamervragen bij de presentatie van de rapportage over het eerste onderzoek naar onafhankelijkheid, dat in 2010-2011 werd uitgevoerd. Enerzijds is in het vervolgonderzoek gekeken of keuringsinstanties die in de onderzoeksrapportage van 2012 als onvoldoende onafhankelijk werden bestempeld, voldoende maatregelen hebben genomen om hun onafhankelijkheid alsnog te borgen. Anderzijds werd gekeken naar de onafhankelijkheid tijdens de afzonderlijke liftkeuringen. Daarvoor zijn keuringen bijgewoond en is er een uitgebreide enquête gehouden onder alle liftinspecteurs.

Rapportage wat verlaat

Minster Asscher (SZW) heeft de Tweede kamer tijdens het ArbeidsOmstandigheden (AO) overleg op 23 mei toegezegd dat hij de rapportage van dit vervolgonderzoek dit najaar naar de kamer zou sturen. Dat gaat niet meer lukken. Het rapport is inmiddels wel afgerond, maar ligt nu voor bij de keuringsinstanties voor commentaar. Dit commentaar, of in ieder geval een samenvatting ervan, moet nog toegevoegd worden waarna de minister het rapport naar de Tweede Kamer stuurt. Dat zal waarschijnlijk in het voorjaar 2014 zijn.

Onafhankelijke assistentie bij keuring

Een voorbeeld van een organisatie die zwaar tilt aan onafhankelijkheid is woningcorporatie Vivare in Arnhem. Bedrijfsleider Leo Lussenburg sloot een VIP-overeenkomst af met het Liftinstituut. “De reden hiervoor is”, aldus Lussenburg, “dat Vivare de keuringen alleen wil laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. Die partij moet ervoor zorgen dat deze tijdig plaatsvinden, en moet zelf de assistentie bij de keuringen regelen."

Bewuste keuze voor keuringsovereenkomst

Ook Woningcorporatie Havensteder te Rotterdam koos bewust voor onafhankelijke assistentie bij de liftkeuringen - dit als onderdeel van een VIP-keuringsovereenkomst met het Liftinstituut. Henk Hartman, accounthouder onderhoudscontracten (zie foto hiernaast), gaf hiervoor als redenen: “We willen dat wíj bepalen wie de keuring uitvoert en dat dit niet door de onderhoudsfirma wordt geregeld. Daarnaast is voor ons van belang dat de keuringsinstantie zélf de assistentie verzorgt. Beide is bij de VIP-keuring het geval. De keuringen vinden nu altijd op tijd plaats, dus binnen de keuringstermijn. Een voordeel van de VIP-overeenkomst is ook dat het Liftinstituut bij de keuring een onafhankelijke onderhoudscheck naar de staat van het onderhoud uitvoert."