VLR workshop over de prEN81-72 goed bezocht: Lifinstituut levert inhoudelijke bijdrage.

In april 2013 werd de Europese ontwerpnorm prEN81-72 voor commentaar gepubliceerd. Om dit commentaar gestructureerd te verzamelen organiseerde de VLR een workshop op 31 mei 2013.
01-06-2013

Deze ontwerpnorm zal op termijn de huidige geharmoniseerde NEN-EN81-72:2003 gaan vervangen. Zoals gebruikelijk, mag op deze ontwerpnorm gedurende een periode van vijf maanden door iedereen commentaar worden aangeleverd bij het NEN. Na verwerking van alle binnengekomen commentaren wordt de norm uiteindelijk door de Europese normcommissie CEN definitief gemaakt.

Workshop voor brandweer, bouwwereld en liftindustrie

Vanwege de impact van deze toekomstige norm voor brandweer, bouwwereld en liftindustrie organiseerde branchevereniging VLR een workshop waar deze partijen werden voorgelicht over de ontwerpnorm en in de gelegenheid werden gesteld om commentaar te geven op de huidige norm.

Zinvolle discussies

Na korte inleidingen door respectievelijk Wim Offerhaus (VLR), Willem Kasteleijn (Liftinstituut), Edwin Kraus (Brandweerdistrict Utrecht) en Peter Boll (Valstar Simonis) kwam een pittige discussie op gang over de de norm zelf, maar ook over het feit dat de brandweer alleen van de brandweerlift gebruik kan maken als men kan vertouwen op de brandwerendheid van het voorportaal. Het commentaar wordt verzameld door de VLR en doorgegeven aan NEN. Een uitgebreid verslag leest u in de eerstvolgende Liftinstituut Magazine.