Voorlichtingsmiddag over nieuwe liftregelgeving druk bezocht

Wat betekenen de nieuwe Europese voorschriften voor de Nederlandse liftenbranche? In hoeverre veranderen de veiligheidseisen? Blijven certificaten voor EG-typeonderzoek geldig? Is snel overstappen op de nieuwe norm handig of onverstandig? Meer dan 150 mensen uit de liftenbranche, werkzaam bij overheid, liftbedrijven, keuringsinstanties en adviesbureaus, kregen het antwoord op deze vragen tijdens een speciale voorlichtingsmiddag over nieuwe liftregelgeving. Deze vond dinsdag 24 juni plaats in de Expo te Houten. De bezoekers waren unaniem positief en gaven zelfs aan behoefte te hebben aan een meer inhoudelijk vervolg.
26-06-2014

Kennis delen
Het Liftinstituut organiseerde de voorlichtingsmiddag om de laatste kennis met alle liftbetrokken partijen in Nederland te delen. Dit in de hoop dat zij op hun beurt de kennis weer met hun relaties delen. Met name de aanstaande invoering van de nieuwe liftnorm EN 81-20 blijkt de nodige gevolgen te hebben voor de bouwsector. Zo moeten veiligheidsverhogende voorzieningen voor de liftmonteur worden getroffen, zoals een grotere bouwkundige ‘vrije ruimte’ in schachtkop en liftput. 

Veiligheid bestaande liften
Naast de Europese liftvoorschriften kwam ook de ‘implementatie van veiligheidsverhogende maatregelen bij bestaande liften’ aan de orde. Hebben de V.O.K.-checklist en de SNEL norm, die bestaande liften en roltrappen veiliger moeten maken, nut gehad? Uit de presentatie bleek dat globaal 75% van de bestaande liften in Nederland aan de belangrijkste eisen uit V.O.K. en SNEL voldoet. Opvallend is dat Nederland het zonder wettelijke verankering beter doet, dan Europese landen waar SNEL wel wettelijk verplicht is gesteld.

Lezingen en hand-outs

 • Lezing 1: De nieuwe Richtlijn liften is aangenomen. Wat betekent dit voor de branche? Wanneer vindt implementatie in de Nederlandse wetgeving plaats? Wat zijn de gevolgen voor de certificatieschema’s liftkeuringen? Wat is de relatie tot de normen EN 81-20/50 die binnenkort van kracht worden? Presentatie door Willem Kasteleijn, Product Manager Liften.
  > Bekijk de hand-out van deze lezing.

 • Lezing 2: De nieuwe liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 worden in juli 2014 van kracht. Waarom deze nieuwe internationale liftennormen? Wat zijn de meest in het oog lopende veranderingen ten opzichte van de EN 81-1/2 A3 (februari 2012)? Presentatie door Pieter Schaareman, Product Specialist Certification & Product Manager Codes & Standards. 
  > Bekijk de hand-out van deze lezing.

 • Lezing 3: Verhoging veiligheid bestaande liften. John van Vliet, Manager Business Development en Technisch Directeur Liftinstituut, over de implementatie van de VOK (checklist Veiligheid Onderhoud en keuring) en de Europese ontwikkelingen rond SNEL (Safety Norm Existing Lifts). 
  > Bekijk de hand-out van deze lezing.

 • Lezing 4: Globalisering veiligheidsregelgeving en internationalisering van de activiteiten van het Liftinstituut. Door Albert Jan van Ommen, Manager Business Unit Certification. 
  > Bekijk de hand-out van deze lezing.

Kijk voor een uitgebreid verslag van het evenement in Liftinstituut Magazine 321 (september 2014).