Waterweg Wonen kiest Liftinstituut voor keuring liften en gevelonderhoudsinstallaties

Ook voor de komende jaren heeft woningcorporatie Waterweg Wonen voor de keuringen van ruim honderd liften en gevelonderhoudsinstallaties gekozen voor het Liftinstituut.
18-12-2013

Wilfred Gerritse, teamleider techniek bij Waterweg Wonen, vertelt erover: "Onze bewoners moeten kunnen vertrouwen op een veilige lift. Een deskundige en onafhankelijke keuring maakt die veiligheid aantoonbaar. Wij kozen opnieuw voor het Liftinstituut als keuringsinstantie, omdat we een jarenlange positieve ervaring hebben. Daarnaast is het Liftinstituut als winnaar uit de aanbesteding gekomen."

Over Waterweg Wonen

Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in deze stad. Mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare positie op de woningmarkt staan bij Waterweg Wonen voorop. Waterweg Wonen ziet het als haar missie om - in nauwe samenwerking met bewoners en andere partners- zorg te dragen voor het feit dat klanten plezierig wonen in Vlaardingse buurten en wijken waar zij bezit heeft. Daartoe ontwikkelt en beheert de woningcorporatie in de eerste plaats vastgoed. Daarnaast levert Waterweg Wonen woon- en maatschappelijke diensten, ontwikkelt en beheert zij maatschappelijk vastgoed en investeert zij in stedelijke voorzieningen.