Liftkooi: Mag een GSM steunzender worden aangebracht in liftkooi?

Liftkooi: Mag een GSM steunzender worden aangebracht in liftkooi?

In verband met goede dekking is het soms vereist dat in de kooi een steunzender voor (mobiele) telefoon is aangebracht.
Wij kunnen dit onder voorwaarden accepteren:
- De steunzender moet zijn geplaatst in een afsluitbare nis in de kooi.
- In de nis mogen geen doorgaande gaten naar de schacht aanwezig zijn
- In de nis mogen wel aanwezig zijn:
            - Een aansluitpunt voor de netwerkkabel
            - Een wandcontactdoos
- De wandcontactdoos moet:
            - Zijn aangesloten op een aparte groep achter de Hoofdschakelaar "licht" in de machinekamer
            - Selectief zijn beveiligd
- De netwerkkabel moet:
            - Als aparte hangkabel zijn uitgevoerd
            - Vanuit de machinekamer zonder lassen of aftakkingen naar buiten de machinekamer zijn gevoerd

 De diverse werkzaamheden buiten de liftkooi moeten door of onder toezicht van een liftdeskundige worden uitgevoerd.