Plateaulift: Mag in een flat een plateaulift worden geplaatst in plaats van een gewone lift? De lift heeft namelijk beperkingen.

Plateaulift: Mag in een flat een plateaulift worden geplaatst in plaats van een gewone lift? De lift heeft namelijk beperkingen.

Dergelijke installaties zijn in de zin van de wet geen lift.

Een plateaulift is een machine. De machine moet voldoen aan het warenwetbesluit machines.

Consequenties van de keuze van een plateaulift zijn:

Voordelen: (Zeer) lage prijs, geen bouwkundige voorzieningen voor vrije ruimten boven en onder de kooi.

Nadelen: Lage snelheid, vasthoudbesturing, gebruikscomfort laag

Projectontwikkelaars kiezen met enige regelmaat voor de goedkope oplossing en nemen het gebrek aan gebruikscomfort na oplevering voor lief.

Het bouwbesluit liet tot 2012 toepassing van dergelijke heffers toe.

Aspirant bewoners kunnen in de bestekken nagaan welke soort lift wordt geleverd. In de praktijk gebeurt dat echter niet met als gevolg een minder goed werkbare situatie.

Aangezien de aspirant bewoners op de hoogte konden zijn is bij reclameren gelijk krijgen in de regel een moeilijke zaak.