Plateaulift: Moet in een plateaulift een spreek- luisterverbinding zijn aangebracht?

Plateaulift: Moet in een plateaulift een spreek- luisterverbinding zijn aangebracht?

In de zin van de wet is een plateaulift geen lift maar een machine.

De installatie moet voldoen aan het Warenwetbesluit Machines. Dit besluit verwijst op haar beurt naar de Richtlijn Machines.

Deze richtlijn geeft echter zeer globale eisen voor wat betreft de veiligheid.

Teneinde ten minste aan de basiseisen van de richtlijn te voldoen is de binnen Europa te harmoniseren norm EN 81-41 geschreven.

Deze norm stelt het volgende voor wat betreft alarmering bij plateauliften:

Citaat:

5.5.16 Emergency alarm devices

5.5.16.1 In order to call for outside assistance, passengers shall have available in the platform an easily recognisable and accessible device for this purpose. This device shall allow a two way voice communication by a permanent contact with a rescue service.

5.5.16.2 Emergency alarm device shall be equipped with a standby power source (such as battery backup and charger), in case of the interruption of the normal power supply. The duration of the standby power source shall be at least one hour.

NOTE The emergency alarm device should work even in event of electrical power supply failure. In the case of connection to a public telephone network, 5.5.16.2 might not apply.

5.5.16.3 An intercom system, or similar device, powered by the emergency supply referred to in 5.5.4, shall be installed between the inside of the platform or in the working area under the platform and the machine room/cabinet if a direct acoustic communication between the machine room/cabinet and the liftway is not possible.

Einde citaat.

Indien u de alarmering conform deze norm uitvoert, voldoet u aan de eis uit het Warenwetbesluit Machines.