Storing: Onze lift staat vaak in storing. Hoe kan het dat hij toch is goedgekeurd?

Storing: Onze lift staat vaak in storing. Hoe kan het dat hij toch is goedgekeurd?

Het Liftinstituut is aangewezen om aan liftinstallaties te controleren of deze voldoen aan de geldende, binnen Europa geharmoniseerde norm, EN 81-1 of 2.

Tijdens onze keuring heeft deze toets plaatsgevonden en bleek de installatie te voldoen.

Indien installaties aan de geldende norm voldoen zijn zij veilig te gebruiken.

Het probleem van storingen is helaas geen kwestie van veiligheid, doch een kwestie van bedrijfszekerheid.

De stilstaande lift veroorzaakt weliswaar ongemak en soms claustrofobie, maar is geen onveilige situatie met gevaar voor lichamelijk letsel.

Bedrijfszekerheid is daarom niet opgenomen in de genoemde norm voor liften.

Het is verstandig om in afspraken tussen de eigenaar en de liftenfirma de ten minste vereiste beschikbaarheid van de installatie vast te leggen.

Let u wel op: een gebruikelijke afgesproken beschikbaarheid van 99,3 % houdt in dat een lift per jaar toch nog ruim 2,5 dagen in storing mag staan.

Wellicht is het een oplossing om binnen de vereniging van eigenaren enkele mensen op te leiden die in staat zijn om passagiers uit een stilstaande lift te bevrijden