Gebouwveiligheid

Mogelijke komst digitaal liftboek maakt reacties los

Digitaal liftboek heeft voor- en nadelen ten opzichte van papieren versie. Bij elke lift hoort een liftboek. Dat is zelfs wettelijk geregeld. Onderhoudsdocumentatie en aantekeningen rond onderhoudsbeurten, storingen en keuringen zijn zo altijd binnen handbereik. Digitale uitvoeringen, benaderbaar via een IP-adres lift of QR- code, zijn nu ook beschikbaar. Een goede ontwikkeling

 Informatiebehoeften over ontvangen, opslaan en raadplegen van keuringsinformatie onderzocht

​Liftinstituut heeft onderzoek gedaan naar de informatiebehoeften van haar relaties rond het ontvangen, opslaan en raadplegen van keuringsinformatie. De resultaten van dit onderzoek zijn verassend.

Asbest in liftschachten

Bij onderhouds – en renovatiewerkzaamheden van liftinstallaties en –schachten kunnen betrokkenen met asbest te maken krijgen. In ruim 20 procent van de Nederlandse liften zit namelijk nog asbest, vertelt asbestexpert Arjo van Houselt van RPS advies- en ingenieursbureau. Hoe kun je dat vaststellen, waar moet je precies op letten en wat kun je eraan doen?

Toetsingskader ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen’ van kracht

Nadat toenmalig minister Donner in 2011 besloot dat over het veilig onderhouden van gebouwen al in de ontwerpfase van het gebouw moet zijn nagedacht, is het Bouwbesluit aangepast.

Nut en noodzaak van keuring van theaterinstallaties

Zijn activiteiten als inspectie, keuring, en certificering noodzakelijk, of zelfs verplicht? Bijvoorbeeld waar het om theaterinstallaties gaat?

Autoliften vaak onvoldoende veilig

Het aantal autoliften in parkeergarages neemt steeds meer toe. Waarschijnlijk zijn het er duizend of zelfs meer. De staat van deze liften is niet altijd even veilig, waardoor mogelijk sprake is van een groot potentieel gevaar voor gebruikers hiervan.

NTA ‘Hoogbouw’ gepubliceerd

De NEN heeft in het najaar van 2012 de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 4614 ‘Hoogbouw’ gepubliceerd. Met deze NTA krijgen partijen die betrokken zijn bij het realiseren van hoogbouwprojecten de middelen in handen om een optimale hoogbouw te realiseren.