Personenliften

Minimale kwaliteit deuren en onvoldoende onderhoud belangrijkste oorzaken liftopsluiting

“Voorkomen is beter dan genezen.” Op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol en gefinancierd vanuit het NIvL (Nederlands Instituut voor Lifttechniek) onderzocht Sjoerd van Kampen de mogelijkheden om de liftopsluitingstijd te verkorten. Hij presenteerde de uitkomsten van zijn onderzoek en begon met de feiten:

Een middag mee met de liftmonteur

liftmonteur waleri
Waleri Farafonow werkt ruim dertien jaar als liftmonteur. "Een afwisselende en uitdagende baan", vindt Waleri. Daar wilden wij wel meer over weten. En daarom liepen wij een middagje met hem mee in het Room Mate Hotel in Amsterdam en vroegen we hem het hemd van het lijf over onder andere veiligheid, de liftgebruikers en ambities.

Liftrenovatie en –vervanging in de praktijk

Veel liften zijn de afgelopen tijd gerenoveerd of vervangen en de komende jaren zullen er nog veel volgen. Wat is de reden om zo’n project op te starten? Wie zijn erbij betrokken? Hoe wordt het aangepakt en wat is het resultaat? Liftinstituut praatte met Woonstad Rotterdam die ervoor koos vier liften te vervangen.

Liftinstituut verwelkomt rapport SZW ‘Liftkeuringen onafhankelijk of niet?’, maar zet ook kanttekening

Lodewijk Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het rapport ‘Liftkeuringen onafhankelijk of niet?’ wordt door Liftinstituut verwelkomd. Uit het rapport blijkt namelijk dat inspecteurs integer hun werk doen. Zij zijn zich bewust van het belang van hun onafhankelijke rol. Als grootste partij in deze markt is Liftinstituut trots op dit resultaat. Tegelijkertijd zet Liftinstituut ook vraagtekens bij een aantal conclusies.

PESS, een introductie

PESS, een introductie
In navolging van de vliegtuig- en ruimtevaartechnologie zijn auto’s de afgelopen jaren steeds vaker met elektronische besturings- en veiligheidsgerelateerde systemen uitgerust. Liften volgen in een rap tempo.

Wateroverlast; wat te doen met uw liften?

Liften en wateroverlast: wat te doen?
De afgelopen weken was er veel wateroverlast. Ook de nodige liftputten liepen onder water. Gebruik de lift niet, als dit u overkomt. En schakel de installatie uit, als u bij de hoofdschakelaar kunt komen. Verder geldt: hoe eerder het water uit de put is, hoe geringer de kans op schade.

34 liftputten VUmc onder water: minimaal 450.000 euro schade

Wateroverlast VUmc
Op 8 september 2015 sprong een waterleiding in de omgeving van het VUmc in Amsterdam. Dit zorgde niet alleen voor veel wateroverlast bij dit ziekenhuis, maar ook voor hoge kosten. Ook de liften werden getroffen.

Bekrast of aangetast roestvast staal in liften vaak herstelbaar

Veel rvs-liftinterieurs raken in de loop van de tijd beschadigd. Krassen en aantasting door agressieve schoonmaakmiddelen of urine zijn daar voorbeelden van. Inmiddels zijn er mogelijkheden om daar wat aan te laten doen.

Evacuatie met behulp van liften eenvoudiger

Langzaam maar zeker groeit het besef dat het noodzakelijk is de liften te gebruiken als je snel gebouwen wilt ontruimen bij brand of calamiteiten. Vanuit die gedachte heeft Mitsubishi Elevator Europe (MEE) recentelijk een evacuatieschakeling voor liften ontwikkeld die uitermate geschikt is voor gebruik door de BHV-organisatie.

Conditiemeting van bouw- en installatiedelen op basis van NEN 2767

Voorheen werden er voor gelijke bouw-/installatiedelen verschillende onderhouds-maatregelen voorgeschreven vanuit verschillende inspectiemethodes. Nu is er één methodiek van opname- en registratiesystematiek: de conditiemeting conform de NEN 2767.

Pagina's