Personenliften

Verhogen veiligheid bestaande liften

In het voorjaar van 2011 verscheen een aantal artikelen in de media over het verhogen van de veiligheid van oudere bestaande liften. Aansluitend op de in augustus 2010 door de VLR georganiseerde veiligheidsdag.

Onderhoudsnorm NEN-EN 13015 geeft richting aan onderhoudsinspanning

De Europese Richtlijnen vermelden de fundamentele veiligheidseisen. De geharmoniseerde normen geven daar nader invulling aan. Waar het gaat om onderhoud van liften en roltrappen onder de richtlijnen geeft de norm NEN-EN 13015 nadere uitleg. Deze norm geeft aan op welke manier onderhoud adequaat en veilig georganiseerd kan worden.

Bij inbraakpreventie lift niet vergeten

Een inbraak heeft veel impact. Er is daarom steeds meer aandacht om inbraken te voorkomen. De eisen gekoppeld aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn voor velen een goede richtlijn. En terecht. Toch is er één inbraakpreventieprobleem dat daar te weinig aandacht krijgt. De lift. Tenminste, als die uitkomt in een privé-vertrek of penthouse op de bovenste etage.

De lift: al heel lang een welkom transportmiddel

Personenliften zijn nu niet meer weg te denken uit de samenleving. Zij brengen ook de Nederlanders op hoogte. De eerste liften stammen uit de Romeinse tijd. Aangedreven door handkracht en met een beperkte hefhoogte.

Pagina's