EU Richtlijn machines

Nieuwe Richtlijn machines heeft ook gevolgen voor liften

Een deel van het amendement A3 op de NEN-EN 81-1/2:1998 is gebaseerd op de nieuwe Richtlijn machines. Daarnaast gaat dit amendement in op de voortschrijding van de stand van techniek voor liften. Moeten de aspecten die verband houden met de Richtlijn machines al per 1 januari 2010 in nieuwe liften doorgevoerd zijn?

Lift zonder put mag onder nieuwe Richtlijn machines

Sinds 2010 is de Richtlijn machines van kracht. Is de liftsnelheid lager dan 0,15 m/s, dan is het geen lift meer maar een machine. Ook al is er sprake van een gesloten kooi. Vrije vluchtruimtes voor de monteur zijn dan niet meer nodig en de put kan heel ondiep zijn. Mits er andere veiligheidsvoorzieningen getroffen zijn.

Documentatie bij CE-markering heel belangrijk

De fabrikant mag in veel gevallen zelf vaststellen of zijn product aan de eisen uit de Richtlijn machines voldoet. Het vastleggen van ontwerpgegevens, berekeningen en uitgevoerde risicobeoordelingen is daarbij nodig. Dit resulteert in allerlei documenten die het product aangaan.

Tijdelijke liften bij een gebouw vallen nu onder Richtlijn machines

De speciaal ontwikkelde liften voor tijdelijk plaatsing bij gebouwen, vallen nu onder de Richtlijn machines. Hiermee is voor fabrikanten, verhuurders, huurders en keuringsinstanties een nieuwe situatie ontstaan.

Geldigheid huidige EG type-certificaten vervalt

Per 29 december 2009 wordt de nieuwe Richtlijn machines van kracht (versie: 2006/42/EG). Voor u is misschien wel één van de belangrijkste wijzigingen dat de op basis van de huidige Richtlijn machines afgegeven certificaten hun geldigheid verliezen.

Nieuwe Richtlijn machines eind 2009 van kracht

Op 29 december 2009 treedt de nieuwe Richtlijn machines 2006/42/EG in werking. Deze richtlijn komt in de plaats van de huidige Machinerichtlijn 98/37/EG. Om de industrie voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding is de Richtlijn vroegtijdig gepubliceerd.