Veiligheidseisen personenliften

Overgangstermijn van EN 81-1/2:A3 naar nieuwe EN 81-20 eindigt op 31 augustus 2017

Overgangstermijn van liftnorm EN 81-1/2:A3 naar nieuwe norm EN 81-20 eindigt op 31 augustus 2017
Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Europese norm voor liften, de EN 81-20, is vastgesteld dat naast deze nieuwe norm ook de oude nog ongeveer drie jaar toegepast mag worden. De overgangstermijn, dus de mogelijkheid om liften op te leveren die gebouwd zijn op basis van de ‘oude’ norm EN 81-1/2:A3, eindigt op 31 augustus 2017.

Toepassing van elektronische veiligheidssystemen wint terrein

PESSRAL en PESSRAE: toepassing van elektronische veiligheidssystemen wint terrein
De introductie van PESS (Programmeerbare Elektronische Systemen in veiligheidsgerelateerde toepassingen) verhoogt de innovatieruimte voor de industrie. Het biedt mogelijkheden voor vermindering van de productiekosten en verhoging van de betrouwbaarheid en veiligheid.

Wietze Visser van Liftinstituut over EN 81-20/50: “Grote fabrikanten lopen voorop”

Wietze Visser Liftinstituut over EN 81-20/50
Op 31 augustus 2017 wordt de nieuwe liftennorm EN 81-20/50 officieel van kracht. De nieuwe norm EN 81-20/50 mag nu al toegepast worden. Wietze Visser, productspecialist certification bij het Liftinstituut, over zíjn ervaringen rond de implementatie van de nieuwe norm.

Adviesbureau Deerns over de EN 81-20: "Kleine liften vragen grote schachtkophoogte"

Jos van Velzen, adviesbureau Deerns, over de EN 81-20
Op 31 augustus 2017 wordt de nieuwe liftennorm EN 81-20 officieel van kracht. De norm mag nu al toegepast worden. Liftinstituut vroeg Jos van Velzen van adviesbureau Deerns wat hij als de belangrijkste wijzigingen ziet en hoe hij hiermee omgaat.

Europese Unie neemt EN 81-20 en EN 81-50 op in lijst geharmoniseerde normen

Europese Unie neemt EN 81-20 en EN 81-50 op in lijst geharmoniseerde normen
Op 6 augustus 2014 heeft CEN (Comité Européen de Normalisation) de nieuwe liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 vrijgegeven voor publicatie. Met het vrijgeven van de uiteindelijke normen kunnen liftproducenten de nodige voorbereidingen treffen. De harmonisatie, die aanvankelijk in oktober zou plaatsvinden, is wat verlaat.

Nieuwe liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 toepasbaar

Nieuwe liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 toepasbaar
De Europese Commissie heeft de nieuwe liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 vrijgegeven en de normen zijn in de Nederlandse wet geïmplementeerd. De ‘oude’ liftnormen EN 81-1 en EN 81-2 mogen nog gebruikt worden voor liften die voor 31 augustus 2017 worden opgeleverd.

Lift renoveren of compleet vernieuwen? Let op de nieuwe liftnorm EN 81-20

Liftrenovatie of liftvervanging? Let op de nieuwe liftnorm EN 81-20
Veel woningcorporaties, vastgoedeigenaren, -beheerders en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) denken na over de manier waarop ze hun oudere liften willen laten renoveren. Speelt daarbij de vraag 'moderniseren of vernieuwen?', dan is het goed om stil te staan bij de veranderingen op het gebied van de liftnormen.

Belangrijke veranderingen door nieuwe certificatieschema’s liftkeuringen

Het Liftinstituut zet de belangrijkste highlights uit het werkveldspecifieke certificatieschema (WSCS) voor u op een rij.

Nieuw certificatieschema voor beroepsmatig personenvervoer van kracht

Met ingang van 1 januari 2013 werd de wettelijke Regeling van de staatssecretaris van SZW van 2 november 2012, nr. G&VW/GW/2012/16185, van kracht, betreffende wijziging van o.a. de Warenwetregeling machines. Op basis van het hierin opgenomen WSCS (werkveld specifieke certificatieschema) verandert de keuring.

Regels voor plaatsing nieuwe liften in bestaande gebouwen

Elke nieuw te plaatsen lift moet voldoen aan de Richtlijn liften 95/16/EG. Dat mag inmiddels wel algemeen bekend worden beschouwd. Maar hoe nu te handelen als een nieuwe lift geplaatst moet worden in een bestaand gebouw, waarbij het niet mogelijk is voldoende vrije ruimte te creëren boven de liftkooi en/of in de schachtput?

Pagina's