Veiligheidseisen personenliften

Ventilatie in schachten van liften: de feiten

Ventilatie van liftinstallaties is nodig, zeker bij hogere temperaturen. Maar welke ventilatie-opening in de schacht is nu nodig bij een gewone lift en welke bij een brandweerlift? Dit artikel geeft meer duidelijkheid hierover.

Wettelijke keuringsverplichting voor o.a. personenbouwliften

Eind 2009 wordt de huidige Richtlijn machines (98/37/EG) vervangen door een nieuwe versie (2006/42/EG). Gelijktijdig hiermee treedt er ook een aanpassing van het Warenwetbesluit machines en het Arbobesluit in werking. Daardoor is vanaf deze datum een wettelijke keuringsplicht voor personenbouwliften, tijdelijke liften bij gebouwen en transportsteigers van kracht.

Veiligheidseisen en keuringsverplichtingen van tijdens de bouw gebruikte personenliften

Over de veiligheidseisen en de daarmee samenhangende keuringsverplichtingen van personenliften die tijdens de bouw van het gebouw gebruikt worden, bestaat nogal eens enige onduidelijkheid. Graag neemt het Liftinstituut die onduidelijkheid bij deze weg.

Borgen veilige werkomstandigheden liftmonteur en liftinspecteur

Het waarborgen van de veilige werkomstandigheden voor de liftmonteur en liftinspecteur is onderdeel van de zorgplicht van de gebouweigenaar, een en ander op basis van de Arbowet en artikel 6:174 uit het Burgerlijk Wetboek.

Amendement Aanvulling 3 op EN 81-1/2:1998

De werkgroep van CEN (het Europese normalisatiecomité), die zich bezighoudt met het up-to-date houden van de norm EN 81-1 en 2, heeft een samenvatting gemaakt van de wijzigingen die Amendement A3 inhoudt. Het Liftinstituut deelt ze graag met u.

Pagina's