Typegekeurde machine aangepast: Blijft certificaat geldig?

TYPEGEKEURDE MACHINE AANGEPAST: BLIJFT CERTIFICAAT GELDIG?

Wij plaatsen een machine waarvoor het Liftinstituut een typecertificaat heeft afgegeven. Er zijn echter enkele aanpassingen noodzakelijk. Moet de installatie opnieuw worden gecertificeerd of zijn de bestaande certificaten ook na een wijziging geldig?

Wij ontvingen uw vraag met betrekking tot een gewijzigde uitvoering van een typegecertificeerde machine. Uw vraag laat zich als volgt beantwoorden:

    • Een typegecertificeerde installatie mag in beginsel uitsluitend zonder wijzigingen worden geïnstalleerd, geheel in overeenstemming met het typecertificaat en bijbehorend rapport
    • Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd, zoals u aangeeft, dan moeten deze wijzigingen aanvullend worden beoordeeld. Deze beoordeling kunnen wij in uw opdracht uitvoeren. Indien uit de aanvullende beoordeling blijkt, dat nog wordt voldaan aan de voorwaarden, genoemd in het typecertificaat en bijbehorend rapport, dan geven wij u daarvoor ter bevestiging een verklaring  af. U kunt de machine dan installeren op basis van het typecertificaat en de aanvullende verklaring.
    • Als de machine na de wijzigingen echter niet meer voldoet aan de voorwaarden van het typecertificaat en bijbehorend rapport, dan is aanvullend EG-typeonderzoek nodig. Dit kan i.h.a. het beste gebeuren in opdracht van de certificaathouder. Voor de uitvoering met de wijzigingen wordt dan bij goedkeuring door ons een revisie van het typecertificaat uitgegeven. Zouden de wijzigingen in uw opdracht gecertificeerd moeten worden, dan zal het typecertificaat op uw naam opnieuw voor de gehele installatie inclusief de wijzigingen uitgegeven moeten worden. U wordt dan in de zin van de Richtlijn machines de fabrikant van de gehele machine. Aan een EG-typeonderzoek in uw opdracht kunnen hogere kosten verbonden zijn, dan bij de revisieoptie in opdracht van de oorspronkelijke certificaathouder.