Energiebesparing & duurzaamheid

Een stilstaande lift is nogal een sluipverbruiker…

Energie prestatie
Er is de laatste tijd veel te doen over duurzaamheid. Ook liften ontspringen de duurzaamheidsdans niet. Zo kennen liften inmiddels ook een energielabel. Nog niet wettelijk verplicht overigens, maar wel voorgeschreven onderdeel voor het verkrijgen van een duurzaamheidslabel voor het gebouw, zoals bijvoorbeeld BREEAM.

ISO 25745 passeert VDI 4707 als standaard voor EPC-metingen

Maar ook deze norm is geen basis voor typecertificering. Sinds het uitvoeren van de allereerste energiemeting aan liften door Liftinstituut in 2009 zijn de normen op basis waarvan gemeten wordt steeds verder ontwikkeld. Waarbij ISO 25745 in toenemende mate de rol van VDI 4707-1 overneemt.

Druk vanuit EU om liften energiezuinig te maken

Waterkokers, handdrogers, koelcontainers en liften die te veel energie slurpen, moeten over enkele jaren van de markt. De Europese Commissie gaat deze producten toevoegen aan een lijst met apparaten waaraan strenge energie-eisen worden gesteld. Vicevoorzitter Frans Timmermans meldde recentelijk dat alleen die producten worden geselecteerd waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze veel bijdragen aan energiebesparing. ‘Laaghangend fruit’ als broodroosters en haardrogers vallen hier (nog) niet onder.

Recommendation for use voor liften in windmolens

windmolen inspectie liftkeuring
Voor liften in windmolens bestaat nog geen geharmoniseerde productnorm. Om toch zo veel mogelijk eenduidigheid te realiseren voor fabrikanten en voor notified bodies die de EG-typecertificering uitvoeren, is onder leiding van Liftinstituut een zogenaamde recommendation for use (RFU) opgesteld.

Zo zorgt u voor energiezuinig(er)e liften

Wie zijn liften energiezuiniger wil maken, moet niet alleen het verbruik tijdens de rit en bij stilstand verlagen, ook een optimaal vervoersplan en een efficiënte inzet dragen bij tot energiebesparing.

Duurzaamheid voorop bij Villa Flora

Bij de Floriade 2012 in Venlo is Villa Flora één van de prominente gebouwen. Bij de bouw van dit pand was duurzaamheid de rode draad en dat geldt ook voor de liften.

Wisselende belangstelling voor workshops duurzaam liftbeheer

Enige tijd geleden organiseerde het Liftinstituut een serie workshops rond het thema duurzaam liftbeheer. Vragen als: ‘Waar staan we, als we het hebben over duurzame gebouwen en duurzame liften?’ en ‘Wat is een duurzaamveiligheidsbeleid?’ kwamen aan de orde.

Energiemetingen liften op basis van de VDI 4707-1 onder de loep

Nederland heeft al veel ervaring opgedaan met energiemetingen aan de hand van de VDI-richtlijn ‘energie-efficiency liften’. Tijd om inhoudelijk op deze richtlijn in te gaan. Waarom hangt het label af van de gebruiksintensiteit van de lift? Waarom wordt het verbruik van verwarming of ventilatie van machinekamer en schacht niet meegerekend?

Liftinstituut reikt eerste energielabel voor liften uit aan KONE

Toenmalig algemeen directeur Douqué van het Liftinstituut reikte in 2009 het eerste Energie Prestatie Certificaat in Nederland voor liften uit aan Wim Koster van KONE Nederland B.V. Het betreft een door KONE geïnstalleerde MonoSpace 2.6 personenlift van Woningstichting woCom te Helmond.

Verduurzaming van gebouwen verbetert verhuurbaarheid

Verduurzaming is een oplossing om de verhuurbaarheid te verbeteren en de kans op leegstand te verkleinen. Door gebouwen energiezuiniger te maken, kunnen jaarlijks veel kosten worden bespaard.

Pagina's