EU Richtlijn liften

'Blauwe Gids' 2016: geactualiseerde richtlijnen voor uitvoering EU-productvoorschriften

Liftinstituut over Blauwe Gids EU
De Gids voor de tenuitvoerlegging van de richtlijnen die op basis van de nieuwe aanpak en de globale aanpak tot stand zijn gekomen - de 'Blauwe Gids' - werd in 2000 gepubliceerd en is nu geactualiseerd.

Bent u goed voorbereid op de nieuwe Richtlijn liften? Van kracht sinds 20 april 2016!

Richtlijn liften? Van kracht sinds 20 april 2016!
Sinds 20 april 2016 is de nieuwe Richtlijn liften van kracht. De bestaande werd op die datum ingetrokken. Dit heeft consequenties voor onder andere liftinstallateurs en liftonderhoudsbedrijven.

Nieuwe Richtlijn liften van kracht per 20 april 2016: bestaande ingetrokken

Op 29 maart 2014 is de nieuwe Richtlijn liften gepubliceerd. Deze nieuwe Richtlijn is in elke Europese lidstaat van kracht geworden op 20 april 2016. De nieuwe Richtlijn liften heeft gevolgen voor u als u liftinstallateur bent, of als u importeur of distributeur bent van liftcomponenten en veiligheidscomponenten. Of als u namens hen gemachtigd bent.

Europese regelgeving steeds meer mondiaal toegepast

Tussen 1995 en 1999 werden de Europese richtlijnen voor liften en machines ingevoerd, met als doel het wegnemen van handelsbarrières tussen de verschillende landen in Europa en het verhogen van de veiligheid van de installaties. Deze richtlijnen en de daarbij behorende normen voor liften (EN 81-1 en -2) gelden in ieder geval voor de bij de Europese Unie aangesloten landen. Maar ook andere landen tonen interesse voor het werken volgens het Europese model.

Europese Richtlijn liften basis voor Nederlandse wet

De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen waar mogelijk Europese veiligheidseisen in de Nederlandse wet te implementeren. De Europese eisen voor liften zijn vastgelegd in de Richtlijn liften.