Ongevallen

Liftinstituut doet oproep aan liftgebruikers en fabrikanten na ongeval

Liften behoren tot de veiligste transportmiddelen. Dat neemt niet weg dat uit ongevallen waar mogelijk lering moet worden getrokken. Het Liftinstituut roept daarom liftgebruikers op honden kort aangelijnd te houden in de lift. Ook roept het Liftinstituut de liftindustrie op om te blijven zoeken naar mogelijkheden om hondenriemen te detecteren en aanpassingen die voorkomen dat schachtdeuren door een hondenriem kunnen worden ontgrendeld.

Oproep: geef een ongeval door

Heeft u informatie over een ongeval, geef het ons door! Onze ongevallenregistratie is gebaseerd op de meldingen die ons via onze inspecteurs en via eigenaren, beheerders en liftbedrijven bereiken.

Ongevalleninformatie

Hoewel met name liften behoren tot de veiligste transportmiddelen, gebeuren er toch met enige regelmaat ongevallen, vooral bij gebruikers. Via dit deel van de site informeren wij u over ongevallen die hebben plaatsgevonden, om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Onder ongevallen verstaan wij: calamiteiten met liften waarbij personen betrokken zijn en waarbij sprake is van letsel.