Veiligheidseisen gevelonderhoudsinstallatie

CVG publiceert aanvullende veiligheidseisen gevelonderhoudsinstallaties

gevelonderhuidsinstallatie keuring
De CVG heeft vastgesteld dat de scheefstandbeveiliging van een bepaald type gevelonderhoudsinstallaties onvoldoende veilig is. Daarom moeten deze installaties aangepast worden. Ook is uitgesproken dat alle installaties van urentellers moeten worden voorzien.

Gevelinstallaties keuringsplichtig via Arbowet

Gevelinstallaties keuringsplichtig via Arbowet
De Richtlijn machines schrijft een jaarlijkse inspectie door een deskundige voor. Binnen de commissie veiligheid gevelonderhoudsinstallaties (CVG) is vastgelegd dat alleen een onafhankelijke keuringsinstantie dit mag doen. De CVG specificeert daarmee ook de bepalingen uit de RI&E, onderdeel van de Arbocatalogus voor de schoonmaakbranche. Alle branchepartijen houden zich aan de CVG-uitspraken.

Nieuwe EN 1808 voor gevelonderhoudsinstallaties

Nieuwe EN 1808 voor gevelonderhoudsinstallaties
Sinds 13 mei 2016 moeten nieuwe gevelonderhoudsinstallaties voldoen aan de NEN-EN 1808:2015. De norm werd al toegepast, maar is sinds de ingangsdatum de enige norm met ‘vermoeden van overeenstemming’ met de Richtlijn liften. De nieuwe norm moet de veiligheid van dit soort installaties in lijn brengen met de huidige veiligheidsinzichten.

Middenrailbeveiliging hangladders niet altijd veilig

Naar aanleiding van ongevallen met middenrailbeveiligingen voor hangladders in onder andere Groot-Brittannië is de norm hiervoor, de EN 353-1, ingetrokken.

Aangescherpte keuringsmaatstaven gondelinstallaties vragen uitleg

Het Liftinstituut krijgt veel vragen van eigenaren en beheerders over de keuring van hun gevelonderhoudsinstallaties. Vaak concentreerde dit zich rond de vraag ‘waarom wordt afgekeurd wat in het verleden werd goedgekeurd?’. Hierbij een toelichting.

Alleen certificaat voor gevelinstallatie als toegangsweg veilig is

Certificering van gevelonderhouds-installaties vindt alleen plaats als naast de installatie zelf, ook de toegangsweg veilig is. Conform de bepalingen uit het Document Gevelonderhoud. Het gebeurt in de praktijk echter nogal eens dat de installatie zélf aan alle eisen voldoet, maar dat de toegangsweg niet veilig is.

Branche-RI&E voor glazenwassersbranche vervangt Convenant Gevelonderhoud

De regelgeving voor glasbewassing en gevelonderhoud leek goed geborgd in het Convenant gevelonderhoud en de Beoordelingsrichtlijn. De overheid koos er echter voor, vanwege deregulering en nieuwe Arbowet, om Convenant en bijlage op te zeggen. De verantwoordelijkheid ligt nu veel meer bij de branche.

Geen nieuw certificaat na modificatiekeuring gevelonderhoudsinstallatie

Net zoals dat bij liften het geval is, behouden ook gevelonderhoudsinstallaties nu het bestaande certificaat na goedkeuring bij een modificatiekeuring. Veranderingen vanuit de nieuwe Warenwet gaven daartoe aanleiding.