Veiligheidseisen goederenliften

Europese Commissie: lichtscherm geen alternatief voor kooiafsluiting

Goederenlift
Bij platformliften en goederenheffers wordt regelmatig een lichtlijst toegepast, als alternatief voor kooiafsluiting. Dit wordt door in ieder geval één keuringsinstantie geaccepteerd, waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat in de markt. Daar komt nu een einde aan.

Nieuwe geharmoniseerde productnormen voor goederenliften

Sinds medio 2010 is er een Europese norm voor goederenliften, de EN 81-31. En sinds begin dit jaar een norm voor platformliften, de EN 81-41. Deze C-normen geven de stand van de techniek weer voor dit type producten en zijn in overeenstemming met de nieuwe Richtlijn machines (2006/42/EG). We bespreken de hoofdlijnen.