Veiligheidseisen roltrappen

EN 115-normen rond roltrapveiligheid aangevuld

De familie van de EN-115-roltrapnormen is uitgebreid met de EN115-4. In het verleden zijn de EN115-1+A1:2010, de EN115-2 en de EN115-3 al uitgebracht. Daar is nu NPR-CEN/TS 115-4:2014 aan toegevoegd, met alle tot in 2014 ingediende interpretatievragen en -antwoorden.

De nieuwe norm voor roltrappen nader toegelicht: EN 115

De veiligheidsnorm voor roltrappen en rolpaden EN 115 stamt uit 1998. Een update was nodig, gezien de huidige stand van de techniek. In 2009 is de nieuwe versie van de EN 115 gepubliceerd en de norm is ook geharmoniseerd, waarmee dus rekening gehouden is met de eisen uit de nieuwe Richtlijn machines.

Borstels op roltrappen nodig of niet?

Naar aanleiding van ongevallen veroorzaakt door beknelling tussen de roltraptrede en balustradesokkel, bij met name oudere roltrappen, is enige tijd geleden discussie ontstaan in de Europese normcommissie van roltrappen (de CEN TC10 WG2) hoe dergelijke ongevallen terug te dringen zouden zijn. ‘Sokkelborstels’ zijn een mogelijke oplossing.