Warenwetbesluit liften

Frequenter keuren liften bij grote gebouwrenovatie nu verplicht

Frequenter keuren liften bij grote renovaties nu verplicht
Bekend is waarschijnlijk de bouwliftkeuring voor een nieuw geïnstalleerde lift die een tijdje als bouwlift in gebruik is. Er geldt dan volgens het Warenwetbesluit Liften (WWBL) art 17.2 een keuringsverplichting voor een keuring bij ingebruikname en vervolgens de verplichting om de drie maanden periodiek te laten keuren. Dit zou ook in vergelijkbare situaties moeten gelden, vond het CCvDL.

Warenwetbesluit liften aangepast

Als gevolg van het motto van het Kabinetsbeleid: "meer werk, minder regels" is er een grote politieke druk om te komen tot deregulering. Deze druk gaat ook de deur van het Ministerie SZW niet voorbij. Om die reden is bij het voorbereiden van de wijzigingen in de Warenwet ook gekeken waar regels konden vervallen.

Veiligheidseisen personenliften onderdeel van Warenwet

De wettelijke veiligheidseisen voor personenliften zijn in Nederland vastgelegd in het Warenwetbesluit liften. Dit is een onderdeel van de Warenwet.