Wetgeving NL (arbo, bouw etc.)

Borgen veilige werkomstandigheden liftmonteur en liftinspecteur (VOK)

V.O.K. Arbo-Veiligheid bij Onderhoud en Keuring
Het waarborgen van de veilige werkomstandigheden voor de liftmonteur en liftinspecteur is onderdeel van de zorgplicht van de gebouweigenaar, een en ander op basis van de Arbowet en artikel 6:174 uit het Burgerlijk Wetboek. Bij veel, meestal oudere, liften moeten aanvullende voorzieningen getroffen worden; onder andere beveiligingen bij tractieschijven, ladder in de put, veilige toegang machinekamer etc. Voor gebouweigenaren is dit moeilijk te beoordelen. Sinds januari 2004 melden de keuringsinstanties daarom tekortkomingen met betrekking tot het veilig werken op het keuringsrapport.

Wat te doen bij asbest in de liftmachinekamer?

Asbest in de liftmachinekamer. Wat te doen?
En dan wordt er opeens asbest aangetroffen in de liftmachinekamers. Wat moet je dan doen? Een ziekenhuis pakte meteen door, sloot enkele liften af en startte direct met de saneringswerkzaamheden. Is zo'n ingrijpende aanpak nodig? Wat zegt de wet?

Bouwbesluit 2012 definieert toepassing liften nader

Bouwbesluit 2012 definieert toepassing liften nader
Per 1 april 2012 krijgen we te maken met het nieuwe bouwbesluit. Het toetsingskader ‘veilig gebouwonderhoud’ zal vanaf 1 juli 2012 gelden. Ten aanzien van liften zijn er belangrijke wijzigingen. Zo wordt een lift nader gedefinieerd waardoor de toepassing van platformliften wordt beperkt. Ook is de brandwerendheid van de lobby van de brandweerlift verhoogd naar 60 minuten.