Arbocatalogus 'veilig werken op hoogte' laat nog even op zich wachten

Door de aanpassingen in de arbowet sinds 2007 heeft de overheid de invulling van de de algemene publieke doelvoorschriften overgedragen aan de private sector. Door middel van zogenaamde arbocatalogi mogen werkgevers en werknemers in de diverse branches de algemene regels concretiseren. Voor 'veilig werken op hoogte' zou een arbocatalogus die voor meerdere branches geldt heel goed zijn.

Veel overleg nodig

Het opstellen van een arbocatalogus per branche is al veel werk. Dus het opstellen van een arbocatalogus 'veilig werken op hoogte' voor meerdere branches (schilders, dakdekkers, bouvvakkers, schoonmakers enz.) zal nog meer tijd in beslag nemen. Maar iedereen ziet er de voordelen van in.

Ook het Liftinstituut is hier een warm voorstander van en zal, waar dat mogelijk is en het op zijn weg ligt, hieraan een bijdrage leveren.