Inspectieproject Arbeidsinspectie 'veilig werken op hoogte' in 2009

De Arbeidsinspectie heeft aangegeven in 2009 een inspectieproject 'veilig werken op hoogte' te zullen uitvoeren. Het is onderdeel van het in 2008 uitgezette beleid om via inspectieprojecten gericht te gaan toezien of bedrijven zich houden aan de bepalingen uit de vernieuwde arbowet. Met name daar waar het gaat om gevaarlijk werk.

Arbeidsinspectie gaat gerichter controleren

De Arbeidsinspectie gaat gerichter controleren in sectoren en bij bedrijven met gevaarlijk werk, een grote kans op ongevallen en in die situaties waar regels vaker worden overtreden.

De plannen dragen het motto: 'Hard waar het moet, zacht waar het kan'. Op het gebied van arbeidsomstandigheden, werk- en rusttijden zijn er voor diverse inspectieprojecten gepland, waarvan een aantal reeds afgesloten zijn.  

Kans op controle

In totaal werden in 2008 ongeveer 20.000 controles op de werkvloer uitgevoerd. Dit beleid wordt in 2009 voortgezet. Onder andere met een inspectie project 'veilig werken op hoogte' waarbij onder ander de glazenwassersbranche gecontroleerd wordt.

Meer ruimte

Werkgevers en werknemers hebben door de nieuwe arbowet meer ruimte gekregen om er samen voor te zorgen dat er veilig wordt gewerkt. Werkgevers die hun verantwoordelijkheid nemen en over wie geen klachten binnenkomen, wil de Arbeidsinspectie zo min mogelijk lastig vallen.