V.O.K. Risicograden: Uitleg over risicograden

V.O.K. Risicograden: Uitleg over risicograden

Tijdens iedere keuring beoordeelt het Liftinstituut een liftinstallatie aan de hand van de V.O.K. lijst.

De gevonden afwijkingen van de V.O.K. lijst hebben in overleg met de Arbeidsinspectie een risicocategorie meegekregen.

De risicocategorieën zijn een maat voor de zwaarte van de afwijking.

 In de hieronder staande tabel is per risicocategorie vastgelegd wat de consequenties zijn:

 Categorie 1: De afwijking is onacceptabel, er moet een corrigerende maatregel worden genomen waarmee het gevaar wordt opgeheven.

Categorie 2: De afwijking is ongewenst, er moet een corrigerende maatregel worden genomen waarmee het gevaar wordt opgeheven.

Categorie 3: De afwijking is eventueel acceptabel na een risico-inventarisatie, uit de inventarisatie moet blijken of er actie moet worden ondernomen.

Categorie 4: De afwijking is acceptabel.

Aan de hand van deze tabel is per categorie de uitvoeringtermijn vastgesteld:

Categorie 1: Uiterlijk de derde keuring

Categorie 2: Uiterlijk de derde keuring

Categorie 3: Uiterlijk binnen 12 jaar

Categorie 4: Eigen verantwoording