Vrije ruimte: Moet de vrije ruimte in de liftschacht voldoen aan het bouwbesluit of aan de liftennorm?

Vrije ruimte: Moet de vrije ruimte in de liftschacht voldoen aan het bouwbesluit of aan de liftennorm?

De insteek van het bouwbesluit is dat het gebouw en de zich daarin bevindende machines veilig zijn te gebruiken.

Het Bouwbesluit is een algemeen besluit dat ervoor zorgt dat, indien er geen specifieke regelgeving is, er voldoende veiligheid is gewaarborgd.

In het geval van liften is er specifieke regelgeving waaronder, mits juist toegepast veiligheid wordt gegarandeerd.

In de bedoelde norm voor liften, EN 81-1 en 2 is geregeld dat onder alle omstandigheden een vrije ruimte in de schachtput bij de kooi in laagste stand van 50 cm is gewaarborgd.

Tevens moet een blok van 50 x 60 x 100 cm onder dezelfde omstandigheden onder de lift zijn te plaatsen.

Hiervan uitgaande is de diepte van de put niet maatgevend maar de constructie aan de onderzijde van de liftkooi en in de liftput.

De constructie van de lift bepaalt dus de bouwkundige eis. Er zijn diverse leveranciers die een constructie voeren welke in een putdiepte van 110 cm toch voldoende vrije ruimte garandeert. Hierdoor voldoet de liftinstallatie aan de geldende norm en is er geen ontheffing o.i.d. van de Arbeidsinspectie noodzakelijk