FAQ: Liftinstituut en het coronavirus

Gaan de keuringen van Liftinstituut door?

Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM vinden onze keuringen zo veel mogelijk doorgang. Wij streven naar zo min mogelijk afzeggingen om overschrijding van de keuringstermijn te voorkomen. Een en ander is ook afgesproken binnen de branche en gepubliceerd door SBCL.

Heeft u toch een keuring die echt niet kan doorgaan? Neem dan contact met ons op via de reguliere kanalen.

Back to top

Wat is de consequentie als ik de periodieke keuring van een personenlift afzeg?

Wet- en regelgeving stelt dat de lift bij gebruik eenmaal per 18 maanden door een onafhankelijke instantie moet worden gekeurd. Indien deze termijn wordt overschreden, mag de lift formeel niet in gebruik zijn. De eigenaar is aansprakelijk voor zijn installatie en eventuele gevolgen van het tóch in bedrijf zijn. Momenteel is over een versoepeling van deze wettelijk termijn niks bekend.

Back to top