Is uw typegekeurde lift correct geplaatst?

Een veilige, typegekeurde lift is pas echt veilig als deze deugdelijk is gemonteerd. Met de eindcontrole van Liftinstituut kiest u voor een absoluut onafhankelijke beoordeling.

Het is de liftproducent die er sowieso voor moet zorgen dat iedere geproduceerde, typegekeurde lift voldoet aan de specs van de modellift in het EG-typeonderzoek, en aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Maar er rust ook een belangrijke zorgplicht bij de installateur. Deze moet erop toezien dat de lift die in de handel wordt gebracht, deugdelijk is gemonteerd en veilig functioneert. Met de eindcontrole door het onafhankelijke Liftinstituut krijgt u een stevig onderbouwd antwoord op de vraag of uw lift ten tijde van ingebruikname voldoet aan de EU-regelgeving. Is de beoordeling positief dan krijgt u een wettelijke verklaring van eindcontrole die meteen aansluiting biedt op het periodieke keuringsregime.

Eindcontrole: stap voor stap naar resultaat

  • Nadat u als installeur de eindcontrole bij Liftinstituut heeft aangevraagd, plannen we alles meteen voor u in. Precies op de datum die u wenst.
  • Tijdens de eindcontrole voert de inspecteur van Liftinstituut proeven en controles uit om na te gaan of de lift overeenkomt met het technische dossier van de modellift.
  • Naast controle van de documentatie voert de inspecteur ook enkele proeven uit. Zo weten we precies of alle onderdelen correct gemonteerd zijn en veilig werken.
  • Na afloop ontvangt u ons keuringsrapport.
  • Zijn de componenten inderdaad goed gemonteerd en werkt alles naar behoren? Dan geeft Liftinstituut een wettelijke verklaring van eindcontrole af.

Meer informatie over de eindcontrole van het Liftinstituut

Wilt u een eindcontrole bij Liftinstituut aanvragen? Of wilt u eerst meer informatie of een offerte?