Duidelijkheid over het energieverbruik van uw lift

Energielabel A

Energielabel A, B, C of…? Het Energie Prestatie Certificaat geeft zekerheid over het energieverbruik van de lift.

Steeds meer opdrachtgevers stellen eisen aan het energieverbruik van liften. Zij willen de garantie van de liftbedrijven dat de afgesproken energiereductie ook werkelijk gerealiseerd wordt. Liftinstituut helpt door de energieprestatie van liften aantoonbaar te maken met geavanceerde metingen. Dat levert een gedetailleerd rapport op, een Energie Prestatie Certificaat en een energielabel, dat de duurzaamheidinspanning zichtbaar maakt.

ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT: GEBASEERD OP METING IN DE PRAKTIJK

Het energieverbruik van een lift is afhankelijk van de bouwkundige omgeving, van de installatiewijze en van de aard van het gebruik. Daarom meet Liftinstituut het energieverbruik van de lift na installatie door de leverancier. En zowel tijdens bedrijf als in de zogenaamde stand-by modus. Uitgangspunt voor Liftinstituut de internationaal geaccepteerde VDI 4707:1 richtlijn.

METING ENERGIEPRESTATIE LIFTEN VOLGENS EN 25745

In 2015 is de nieuwe internationale norm voor het meten van de energieprestatie van liften, roltrappen en rolpaden (ISO 25745) gepubliceerd. Liftinstituut beschikt inmiddels ook over veel ervaring met het meten van het energieverbruik en het vaststellen van de energielabels van liften en roltrappen conform EN 25745.

MEER INFORMATIE OVER HET ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT

Wilt u meer informatie over het Energie Prestatie Certificaat? Of wilt u een offerte aanvragen?

EEN OBJECTIEF OORDEEL, SCHRIFTELIJK VASTGELEGD

Na de energieprestatiemeting ontvangt u een overzichtelijk rapport met al onze bevindingen en natuurlijk het Energie Prestatie Certificaat. Daarnaast brengen wij ook het bijbehorende energielabel in de lift aan.